måndag 21 juli 2014

Gates of ZionFrån David Adeola, City Gate Keepers, http://citygatekeepers.org/:

Gates of Zion - Psalm 122:3 “Jerusalem—built as a city that is bound firmly together”
The events of the past week in Israel and Gaza have raised many questions and I’m sure we have all probably pitched camp with one side or the other. I would not go into the politics of it as this is not a blog for that, but it is imperative for us as believers and especially Gatekeepers and intercessors to know where we stand, and what our obligations towards Israel should be based entirely on the word of God.
Zion or Israel is a signpost for the church and the end-time prophetic timetable.

Whatever happens to Israel will happen to the Church and it might not necessarily be by rockets. There are other rockets of persecution that is gripping the church at the moment so be careful where you pitch your camp. Psalm 129:5-8

We need to connect with Zion (Israel) to understand the wisdom of God and the fulfillment of all that has been spoken which points to Zion. Likewise, we need to be conversant with God’s covenant with Israel and the Jews. Jeremiah 32:39-41, Psalm 132:13-18

The Lord will always protect Israel but we are also commanded to pray for the peace of Jerusalem - Psalm 122:6-9 “Pray for the peace of Jerusalem! “May they be secure who love you! Peace be within your walls and security within your towers!” For my brothers and companions' sake I will say, “Peace be within you!” For the sake of the house of the LORD our God, I will seek your good.”

The Bible states that the Lord roars from Zion (Israel) and a protector of His people! I wonder who can stand when the Lord roars, especially if you are not on his side! Joel 3:16 -17 “The LORD roars from Zion, and utters his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth quake. But the LORD is a refuge to his people, a stronghold to the people of Israel. “So you shall know that I am the LORD your God, who dwells in Zion, my holy mountain. And Jerusalem shall be holy, and strangers shall never again pass through it.”
If you want the security, peace and prosperity of God, it is a commandment to pray for the peace of Jerusalem and seek her good!

This is the time for Gatekeepers to arise and storm heaven to pray and stand as watchmen on the walls of Jerusalem and give God no rest until he makes Jerusalem a praise in all the earth - Isaiah 62:6-7On your walls, O Jerusalem, I have set watchmen; all the day and all the night they shall never be silent. You who put the LORD in remembrance, take no rest, and give him no rest until he establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth.”

It’s not all gloom and doom. God has a plan for the Palestinians/Hamas, Syrians, Jordanians, and Arabs and in fact for all nations.

We are all offsprings of Abraham; the children of Abraham by Promise (Israel) the children of Abraham by birth (Arabs) and the children of Abraham by election (Church). However the only way of our acceptance is through Yeshua who will reconcile us all as the ONE NEW MAN. Romans 11 (Please read)

Isaiah 19:23-25In that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and Assyria will come into Egypt, and Egypt into Assyria, and the Egyptians will worship with the Assyrians. “In that day Israel will be the third with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the earth, whom the LORD of hosts has blessed, saying, “Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel my inheritance.”     

Psalm 132:13-14 “For the LORD has chosen Zion; he has desired it for his dwelling place: “This is my resting place forever; here I will dwell, for I have desired it.”

Let us continue to pray and trust the word of the Lord over BBC, LBC or CNN or any other Media.

Källa:


Bibelorden på svenska:

Psalm 122.3 Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus,

Psalm 129:5-8  De skall komma på skam och vika tillbaka,
alla som hatar Sion. De skall bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp.
Ingen skördeman fyller sin hand med det, ingen kärvbindare sin famn. De som går förbi säger inte: "HERRENS välsignelse må komma över er! Vi välsignar er i HERRENS namn."

Jeremia 32:39-41 Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det skall gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. Jag skall glädja mig över dem och göra dem gott och jag skall plantera dem i detta land med trofasthet, av hela mitt hjärta och hela min själ.

Psalm 132:13-18 Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. "Detta är min viloplats till evig tid. Här skall jag bo och hit längtar jag.  Sions förråd skall jag rikligt välsigna,
de fattiga skall jag mätta med bröd. Prästerna skall jag klä i frälsning, och de fromma skall jubla högt. Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David, jag har tillrett en lampa åt min smorde. Hans fiender skall jag klä i skam, men på honom skall hans krona glänsa."

Psalm 122:6-9 Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.  Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För dina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda.

Joel 3:16 -17 HERREN ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men HERREN är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni skall förstå att jag är HERREN, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt,
och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.

Jes. 62:6-7 På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.

Rom 11 

Isaiah 19:23-25 På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna HERREN tillsammans med assyrierna. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga:
Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!

Psalm 132:13-14 Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. "Detta är min viloplats till evig tid. Här skall jag bo och hit längtar jag.
  

Inga kommentarer: