fredag 4 juli 2014

Bönedagar i Stockholm och Göteborg

Bönedagar i Stockholm och Göteborg


Profetisk bönekonferens med Lila Terhune, USA

Lila Terhune från Pensacola, USA, som var förbönsledare under den väckelse som pågick i Brownsville Assembly of God mellan 1995-2005, besöker Sverige den 2-4 september, med följande program:

Tisdag 2 september, Citykyrkan Stockholm
- 18.00 (mingel från 17.30): Kvällsmöte; Undervisning, lovsång & förbön

Torsdag 4 september, Citykyrkan Stockholm
- 12.00-13.15:  Höstens uppstart av lunchbön med förbön för Stockholm och Sverige
- 13.20-14.50: Ledarlunch, anmälan till patrik.sandberg@foretagscoach.se
- 19.00: Kvällsmöte; Undervisning, lovsång & förbön

Tisdag 3 september, Buråskyrkan, Burås kyrkbacke, Göteborg
- 13.00: Ledarinriktat
- 18.00: Offentligt möte

källa:
http://www.sverigebonen.se/nyheter/2014/06/sverigebonen-inbjuder-till-bonedagar-med-undervisning-i-stockholm/
 

Inga kommentarer: