söndag 31 augusti 2014

Bönedagar i Stockholm och GöteborgBönedagar i Stockholm och Göteborg

Profetisk bönekonferens med Lila Terhune, USA
Lila Terhune från Pensacola, USA, som var förbönsledare under den väckelse som pågick i Brownsville Assembly of God mellan 1995-2005, besöker Sverige den 2-4 september, med följande program:

Tisdag 2 september, Citykyrkan Stockholm
- 18.00 (mingel från 17.30): Kvällsmöte, undervisning, förbön och lovsång.

Torsdag 4 september, Citykyrkan Stockholm
- 12.00-13.15:  Höstens uppstart av lunchbön med förbön för Stockholm och Sverige
- 13.20-14.50: Ledarlunch, anmälan till patrik.sandberg@foretagscoach.se
- 19.00: Kvällsmöte, undervisning, förbön och lovsång.

Onsdag 3 september, Buråskyrkan, Burås kyrkbacke, Göteborg
- 13.00: Samling för ledare, präster och pastorer.
- 18.00: Kvällsmöte, undervisning, förbön och lovsång.

mer info:

Lila Terhune

Inga kommentarer: