lördag 30 augusti 2014

Kippavandring och manifestation mot antisemitism

Var gärna med och bed för dessa två initiativ! Guds välsignelse! Barnabas

Aktivitet: Kippavandring i Stockholm, 31 augusti
Datum: söndag 31 augusti 2014
Tid: 11.30 - 14.00
Plats: Raoul Wallenbergs Torg
Eventsida på Facebook:
https://www.facebook.com/events/745454478852597/?fref=ts

Aktivitet: Manifestation i Stockholm, 31 augusti
*** Söndagen den 31:a augusti kl. 14.00 i Humlegården! ***
__________________________ __________________

"Konflikten i Mellanöstern har eskalerat denna sommar med kidnappningar och mord på ungdomar samt fortsatta raketregn mot Israel från det terrorstyrda Gaza. Israel har som alla andra länder en skyldighet och rättighet att skydda sina medborgare mot attacker. Trots det har vi under den senaste tiden i Sverige sett en ökande antisemitism och svartmålning av Israels vänner. Israel behandlas med en enastående dubbelstandard när det gäller mänskliga rättigheter och möjligheten för landets alla medborgare - oavsett religionstillhörighet - att kunna leva inom säkra gränser.
VI HAR FÅTT NOG. Vi kommer inte vara tysta när antisemitismen växer i Sverige, denna gång dold under ett tunt lager av Israelhat. Ingen svensk jude ska behöva känna sig otrygg i sitt hemland på grund av en konflikt i en annan världsdel och ingen Israelvän ska behöva känna sig orolig för att ge uttryck för sin åsikt. Vi vill se ett Sverige som skyddar sina minoriteter och försvarar åsiktsfrihet med bibehållen säkerhet."
Facebook.com/ stoppaisraelbojkotter
Eventsida på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1464287353826751/

Inga kommentarer: