måndag 3 augusti 2015

Stark bönekväll för Sverige

Jag vill rekommendera dig att avsätta en och en halv timma till att lyssna på inspirerande böneupprop från olika kristna ledare och vara med i bönen för vårt land i den andra halvan av sändningen:


Inga kommentarer: