söndag 30 augusti 2015

Sträck dig efter det som ligger framför

Självklart ska vi ta vara på de erfarenheter livet ger oss och ofta använder Herren de svårigheter vi tagit oss igenom med Hans hjälp och de insikter vi fått till att hjälpa andra just på det området. Det är som om vi utvecklar en känslighet just på det området där vi mött utmaningar och vi ser när andra behöver hjälp just där och vi kan tillsammans med Herren få bli till hjälp och välsignelse.

Men det finns också en risk  att vi fastnar i saker som vi har med oss från det förflutna så att det hindrar oss från att göra anspråk på det som Herren förberett för oss. Uttrycket "don´t let your past dictate your future" dvs låt inte ditt förflutna diktera din framtid, säger lite om det.
Paulus skrivet också:

Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför Fil 3:13

Och när jag lyssnade till det här klippet så blev jag återigen påmind om, främst för min egen del, att det finns saker att vända om ifrån så att jag kan sträcka mig efter det som ligger framför. Och att jag  istället för att fokusera på skuggorna från förr, istället fokuserar på Jesus som är Världens ljus.


Inga kommentarer: