onsdag 19 april 2017

Böneupprop från Sverigebönen

https://sverigebonen.se/filer/logo_sverigebonen.png 
Böneupprop från Sverigebönen för perioden den 9 april - 9 maj

Vi uppmanar till 10 min bön dagligen för Sverige!
En glimt från Stockholms City: På Sergels torg, vid blomhavet stod en man och bara grät. På Drottninggatan och vid varje plats där personer dödats var det ett hav av blommor och människor som stod stilla i förkrosselse. Sverige har blivit träffat i hjärtat.
Gud gör mycket i vårt land. Samtidigt ser vi en målinriktad ondska som vill utföra planer i vårt land.

Böneupprop! 
Vi uppmanar till 30 dagar av bön. Vi uppmanar kyrkor till att under fyra söndagar be i 10 min för detta i söndagsmötet, samt att bönegrupper, familjer och individer ber 10 minuter varje dag. I söndags så bad hela Citykyrkan i Stockholm med 300 personer i 10 minuters bön. Du är viktig i bön. Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta så skall dörren öppnas för dig (Matt 7:7-8) 
Sprid detta och var med!
 
Bönepunkter:
 
Be för varje familj som drabbats av terrordådet, om Gud Faderns tröst, frälsning och upprättelse. (Ps 23)
Be för regering, riksdag, polisen och Säpo, om vishet och uppenbarelsens Ande. (Ef 1:17)
Be för Guds folk i Sverige om ett uppvaknande till enad bön i varje stad och i landet. (Matt 7:7-8, Luk 18)
Be om bönens och nådens Ande över bedjare, pastorer och ledare, så att de kan mobilisera i sina kyrkor och ha bön i stora mötet sön 23/4, 30/4, 7/5 i minst 10 minuter samt i cellgrupper och bönegrupper.
Be att allt vad IS och terrornätverk planerar i vårt land ska avslöjas och stoppas. (Matt 18:18-19)
Be om vishet för varje ledare i vårt land och om Gudsfruktan och rättfärdighet, och att ingen feghet får påverka dem. 
Be om mod att tala och leda frimodigt till landets bästa för kyrka, familj, skola, media, utbildning, politik, affärsvärld.

Se Patrik Sandbergs video på Facebook här!

Med vänlig hälsning,
Sverigebönen 

Inga kommentarer: