tisdag 25 april 2017

Var stark och frimodig!


Enastående bra predikningar av Tim Humphrey som är anglikansk kyrkoherde i  Tunbridge Wells utanför London.
Han talade på New Wine konferensen för några år sedan med utgångspunkt från Josua.
"Be strong and courageous" är ett återkommande tema i det han förmedlar.  

Tim Humphrey- Josua del 1

Tim Humphrey- Josua del 2

Tim Humphrey - Josua del 3

Inga kommentarer: