onsdag 24 oktober 2007

Livlinan

Bed för LIVLINAN!
Rikstäckande jourtelefon för stöd och hjälp vid oplanerad graviditet 0771 - 77 78 79, www.livlinan.nu

Livlinan startade hösten 1997 som en nationell jourtelefon och är nu ledande i landet. Den är tillgänglig för vem som helst, oavsett ålder, livsåskådning, bakgrund eller omständighet, som söker konfidentiellt stöd i samband med graviditet eller efter abort. Avsikten är att lyfta fram de valmöjligheter som finns och ge adekvat information så att den sökande kan göra ett välgrundat val för sig själv och sin framtid. De ger även stödjande samtal till kvinnor som har gjort abort. Livlinans telefonrådgivare arbetar på frivillig basis och erbjuder villkorslös medkänsla och respekt för den hjälpsökande. Livlinan har under åren som gått arbetat fram ett nationellt kontaktnät bestående av omkring 800 personer. Dessa personer är villiga att utan ersättning erbjuda sina tjänster till Livlinans verksamhet då det behövs, tex. stödja en kvinna någonstans i landet som är ensam i sin situation. Livlinan arbetar utifrån en kristen grundsyn.

I mitten på maj föddes en underbar liten flicka till följd av Livlinans engagemang. Hon har blivit mycket speciell för både sin mamma och pappa. I början på september 2006 ringde Emely, som då var i en mycket svår situation och dessutom gravid. Hon ville inte göra abort, men omvärldens påtryckningar var så starka att hon inte visste om hon skulle orka stå emot trycket och vara tvungen att göra abort. Då kunde Livlinan finnas där och vara till stöd och hjälp och hon orkade stå fast vid sitt beslut att föda sitt barn. I dag är hon mycket tacksam för det stöd hon har fått från Livlinan.

Detta är ett exempel på att Livlinan får vara med och vara en skillnad i människors liv. De får medverka till att små härliga barn föds och att kvinnor får kraft att välja livet.
Nyligen fick de kontakt med en annan ung kvinna, som trots turbulenta omständigheter också har bestämt sig för att föda sitt barn.

Nu är de inne i ett skede där de bygger vägar för att fler kvinnor utöver vårt land ska hitta Livlinan och få det stöd och den hjälp de behöver i sin situation, 5 Mos. 19:3.

· BE om visdom att på ett effektivt sätt nå fram till dessa kvinnor.

Det behöver byggas ”fristäder”, 4 Mos. 35:11. En plats dit tjejer/kvinnor som behöver stöd och hjälp kan vända sig och få vägledning i sin situation av graviditet/abort/ föräldraskap. Även de som har gjort abort och som lever sina liv i smärta och ångest ska kunna erbjudas en möjlighet att finna en väg ut i frihet. Livlinan skulle kunna vara en inspirationskälla till att lokala arbeten med denna inriktning startas runt om i vårt land.

· BE att kyrkor och församlingar runt om i Sverige ser att det är deras uppgift att arbeta för dessa kvinnors upprättelse.

· BE att Livlinan får större ekonomiska resurser för sin verksamhet.

· BE att Livlinan accepteras och ses som en positiv resurs i samhället.

Inga kommentarer: