måndag 3 december 2007

Hör vi Andens rop till församlingen!

Hör vi Andens rop till församlingen!

"Res er upp, väckelsen står för dörren, Kungars Kung ska rida in i landet. Röda mattan har rullats ut. Det jag har talat det jag har lovat det ska ske, Elden ska brinna från Göteborg i väster till Stockholm i öster, från Smygehuk i söder till Treriksröset i Norr. Gör er redo köp ögonsalva hos mig så att ni kan se och känna igen min Ande när jag rör mig i landet. Se till att ni inte står i vägen eller begränsar mig, bestäm inte hur jag ska komma eller vad jag ska göra.

Fåren känner Herdens röst bli stilla och lyssna mitt i er rörelse så att jag får tala. Bli inte rädda när det skakar, jag river ner Babelstorn för att mitt tempel i er ska byggas upp. Agnarna kommer att skiljas från vetet i den skörd som burits in ladorna, detta för att den nya skörden inte ska mögla utan bli frisk och fruktbärande. Ni andliga fäder och mödrar borsta av er dammet, res er ur ert viloläger. Tiden av väntan är förbi och tiden för förberedelse är nu! Om ni inte gör er redo kommer jag att gå förbi, jag har sedan länge nåtts av ropen och bönerna för Sverige och mina ögon söker efter villiga hjärtan. Inte skickliga, duktiga utan hjärtan som berörts och kopplats samman med mitt hjärta. Det som ingenting var utvalde och utväljer jag för att kraften ska bli känd, kraften och segern i mitt namn, Jesus"

Våra diskussioner är många och långa ibland tror jag att vi luras in i de meningslösa dispyter som Paulus varnar för (2 Tim 2:23-26) Självklart ska vi prata om och vända på teologiska spörsmål, bibelsamtalet får inte avstanna. Men en sak som är en varningssignal i dagens samhälle är den trötthet och likgiltighet som breder ut sig. En del av anledningen är det ständiga informationsflödet runt om oss i vår vardag. Vi blir informationströtta vi mister hungern för att vi matats i vår själ så mycket att vi vaggats in i en falsk sömn. Vårt fokus måste bli att veta vad Jesus vill. Vilka behov ser han i vår närhet, hur vill han att vi ska möta dem? Evangeliet är en kraft mäktig att ge ungdomar och vuxna en identitet som Gud tänkt. Istället för den identitet TV och media ger. Budskapet om synd och nåd, upprättelse och frälsning måste åter bli vår första prioritet. Det måste våga predikas. I dag riskerar våra Gudstjänster bli ett andligt Spa dit vårt ego går för att relaxa. Vi behöver viloplatser men får akta oss så att vår egen tillfredställelse inte bli viktigare än människors frälsning. Gud har en plan, bättre än Sickans. Planen är frälsning o väckelse för vårt land. Vill du vara en del i den planen?

Pastor Ewa Gustafsson
Pingstkyrkan Skara

1 kommentar:

Anonym sa...

HÖR NI SJÄLV ANDENS ROP ?

ANDEN PEKAR PÅ DET SKRIVNA ORDET,
Ordet som är Herren Jesus Kristus Själv.

På vilken Skriftens GRUND är ni PASTOR och FöRSAMLIGSFÖRESTÅNDARE?.

Ni är i Villfarelse.

Arne Strand.