torsdag 20 december 2007

Vinna mark

Boken "Gaining ground" av Martin Scott kommer nu på svenska. Då heter den "Vinna mark - bönestrategi för en genomgripande samhällsförvandling"

Den kan beställas från XP Media http://www.xpmedia.org/ och har beställningsnummer 245. Finns under fliken "böcker/bön" i webshopen.

Så här presenteras boken:

"Påverkar din församling sin omgivning? Det finns en oöverträffad kraftresurs som är tillgänglig för församlingen, som är stark nog att förvandla och omskapa samhällen hävdar Martin Scott. I den här boken förenar han en sund biblisk undervisning med upplevelser. Han hävdar att det inte räcker med att bara be. Vi måste lära oss att be med en ny insikt, och han betonar vikten av att ha en genomtänkt bönestrategi och att finna Guds profetiska plan för ett visst område. Det kan bara ske när alla de troende på en plats växer samman till en sann enhet."

Inga kommentarer: