lördag 26 januari 2008

2008 som portens år

”2008 ÄR PORTENS ÅR” (Mark Stibbe)

Nedanstående är en översätting av Martin Scotts tankar och insikter inför år 2008 Originaltexten kan läsas på: http://www.3generations.eu/blog/?p=102

Martin Scott :

”För året som kommer så såg jag en öppen port, jag är inte säker på vad skillnaden mellan en öppen dörr och en öppen port innebär, men jag tänker det som att skillnaden i betoning kanske ligger i att det är en ny öppning till ett ”fält” snarare än till en ”byggnad” eller en ny nivå av något..

De första 9-10 månaderna av det kommande året är slutfasen i en tid av ompositionering, och jag upplever det som att den nya positionen som håller på att öppnas upp är relaterad till människors kallelse ut på sina arbetsfält och till att rätta in sina liv efter Guds värld..

Eftersom den period som kommer handlar om strategisk ompositionering så förväntar jag mig också en rörelse i slutet av denna period (augusti-oktober) med ett antal människor som beslutar sig för att det är tid för att flytta. Ompositionering innebär inte nödvändigtvis fysisk förflyttning, men det är ett tecken på ompositionering.

Så det finns en port att finna under 2008, och många kommer att uppleva att porten inte finns på den plats där de förväntat sig att finna den. De kommer att finna sig själva bli ledda till porten genom människor som de inte hade förväntat sig. Det kommer att krävas en känslighet före och efter detta sker. Det handlar inte primärt om en känslighet för Andens ledning då en uppenbarelse kommer innan något sker, utan om en känslighet för något som precis har skett, en insikt om att Herren just har verkat i en viss händelse eller i ett möte. Reflektionen kring det som skett kommer att vara en nyckel till att förstå Andens ledning. Det kommer att vara en tid för att lära sig att reflektera, att bearbeta. Vi kommer att få lära oss en ny nivå av urskiljning som kommer att vara nödvändig i de dagar som ligger framför. En stor del av det som Herren vill utveckla i oss denna tid när det gäller det profetiska är en förmåga att kunna tyda och förstå tecknen.

En annan innebörd av detta är att porten inte är opersonlig, det är Jesus själv som är porten. Det kommer att bli nödvändigt att urskilja Herrens närvaro på nya platser, inte bara i allt det som är bekant, och även bland människor som inte är bekanta. Förbered dig på att tänjas.. även de som ser sig själva som radikala kommer att märka att de utmanas till att inte slå sig till ro..

De kommer att vara en tid av stora förändringar för de som är i 45-55 årsåldern. Det kommer att innebära nya vägar i tjänsten för Gud och för vissa kommer det att verka som om de för en tid gått vilse och hamnat på en väg utan mening, men de kommer sedan finna att Herren möter dem i ödemarken. Denna tid kommer dock att vara kort, för många andra har redan gått denna väg.

För de som har följt den väg som Herren har lett dem in på, en väg som tog dem bort från rampljuset, så kommer en tid då de kommer att få berätta för andra om vad Gud gör i dessa dagar och få andras hjärtan att på nytt fyllas med hopp.. ett HOPPETS år kommer.. De lekfulla ljuden från Guds barn kommer på nytt att höras under året som kommer. De som har vandrat i lydnad kommer att stå upp som det folk som Herren har gjort dem till. Det som många gånger har sett ut som en tid av fattigdom i det förflutna kommer visa sig vara en rikedom som många kommer att få glädje av.

Martin Scott

Tack till Torbjörn Erling som översatt den engelska texten!

Inga kommentarer: