söndag 27 januari 2008

Den trånga portens år

Som en respons på Martin Scotts insikter inför 2008 skickade en god vän till honom, Andy Knox, vad han hade fått uppenbarat. Originaltexten kan du läsa på
http://www.3generations.eu/blog/?p=104 Nedanstående är en översättning:

"Jag hörde Herren säga att 2008 är den trånga portens år.

Jag såg en öppning i en lång häck, och på andra sidan ett vitt öppet fält. Det kommer att kännas trångt att tränga sig igenom öppningen, men de vida öppna fälten i Guds rike på andra sidan är så vackra, det är där Han sätter gränserna i våra liv på sin rätta plats.

För vissa så kommer ”att tränga sig igenom” att likna det som skedde med Josef när han gick från Potifars hus till en tid i fängelse och vidare ut i sin fulla bestämmelse och Guds syfte med hans liv. Han hade tjänat väl under Potifar, men för att komma dit där han kunde få del av allt det Gud förberett för honom och se uppfyllelsen av allt det han sett i sina drömmar så var han tvungen att gå genom den trånga porten till fängelset. På den platsen kände han sig förmodligen rätt utsatt och svag, som att han missat alltihop, helt desillusionerad, men så plötsligt - genom att förbli trogen i att tolka och förstå innebörden i några drömmar och några nyckelmöten så är han igenom porten och ut på det vida öppna fältet, där han får se Försörjaren förse honom med allt han behöver ”i ett främmande land” så att han kan bli en välsignelse för alla folk. Så en ompositionering kommer att ske, men vägen dit kan kännas mycket obekväm.

För andra så är ”att tränga sig igenom” likt kamelen som måste genom nålsögat.. Bokstavligt talat så finns det ett ”bagage” som måste läggas av först, som inte kan släpas igenom porten efteråt.. Det finns saker i den tid som varit som inte kan tas med in i den tid som kommer. För vissa så kommer detta innebära radikala beslut som har med ekonomi att göra, för andra handlar det om att ta itu med onödiga bördor av falsk skuld, men det Herren förser med på andra sidan porten är så omfattande, att det inte finns någon anledning att vara rädd för att släppa taget.

Jag upplever också att berättelsen i 4 Mosebok 13 och 5 Mosebok 1 kommer att vara en nyckelberättelse för 2008. År 2000 var ett år då Herren talade tydligt till förelöpare att det var tid att ”gå och inta landet”. Spejarna har nu återvänt och det finns två rapporter som ges till Guds folk: Den första rapporten säger att vi ska stanna på berget, att jättarna i landet är för stora och att vi vore dumma att försöka oss på något annat än det vi känner till. Den andra rapporten lyder: ”Frukten är god, landet är bördigt, vår Gud är större och han är vår Försörjare och Beskyddare. Ja, det finns jättar, men det är en tid för mod och hopp i kunskapen om vem Gud är. Om vi inte korsar floden och omskär våra hjärtan helt och fullt så kommer vi inte att få se och bli fullheten av allt det Gud avsett”. Detta år är ett år då Guds folk står inför ett stort val, att välja att lyssna till hoppets rapport.

Vi måste lära oss att stå tillsammans på ett nytt sätt.

Andy Knox

Översättning Torbjörn Erling

Inga kommentarer: