onsdag 28 januari 2009

En starkare bönerörelse

Från Worship Sweden:

"Här kommer några spontana reflexioner för det nya året:

Vi tror att under 2009 kommer en starkare bönerörelse att växa fram i Sverige. Nya initiativ
kommer att tas av ej kända människor. Detta kommer att leda fram till en gemensam röst som ljuder genom landet – ett rop från den sanna församlingen och Kristi sanna brud. ”Och Anden och bruden säger: ’Kom.’” Om bönekallelsen hörsammas av de troende kommer dessa enträgna böner att få vågskålen att tippa över och början till en landsomfattande väckelse bli följden.

Denna process är kristenhetens ”nålsöga” för 2009. Frågan för varje kristen är: Finns ”ropet” där eller skall vi stanna kvar i apatin och håglöshetens tunga lera. För att citera några av Herrens tjänare:

”Det är dom som ropar efter elden som får den.”
”Never lose your shout.”

Det kommer ett starkt förenande av enskilda troende, församlingar, kyrkor, bönenätverk och
musikernätverk som en nödvändig förberedelse för detta. Det som kommer att vara helt avgörande är om det finns en sann ödmjukhet hos de troende men främst hos det andliga ledarskapet i Sverige.
Är vi nöjda eller skall vi låta Herren bryta ner det som ej behagar honom och resa upp något nytt genom den Helige Ande.

Låt oss ta detta på allvar, ödmjuka oss och visa Herren att vi inte är nöjda med ”status quo”. En
förändring av det andliga tillståndet – ett uppvaknande är möjligt under 2009. Med Guds, din och min hjälp är det möjligt. Vi kommer att arbeta för en nationell böne- och lovsångssatsning under detta år. Under en hel dag eller helg tror vi på att samla Guds folk i landet till att söka Guds ansikte och till allvarlig bön för det andliga tillståndet i Sverige. Vår önskan är att du också skall ansluta till detta.

Blessings och hälsningar
Dag och Helena"


Källa: http://www.worshipsweden.org/user_files/doc/tankar_infr_2009.pdf

Inga kommentarer: