tisdag 21 september 2010

Bok om profetisk bön

Profetisk bön - som skapar ny framtid

En bok av Vello Vaim


"Syftet med denna bok är att varje läsare skall få uppleva livs förvandling som leder till profetisk bön som skapar ny framtid. Detta blir en verklighet när vi lär oss vandra vår sträcka i bön från nederlagsplatsen till segerplatsen. Grundförutsättningen för att kunna vandra denna sträcka, är Jesus Kristus, som har gått den först. Han skapade den möjligheten med eviga fotavtryck, som genom alla tider och omständigheter är märkta med Hans dyrbara blod. Hebr.12:24 säger att Jesu blod talar starkare än Abels blod, som representerar fotspår som går i fel riktning mot nederlag. Jesu blod har gått före dig i varje situation som du möter.

Jesus gick till korset för att skapa en enda ny människa (Ef.2:15). Jesus skapade en segerplats for oss i Kristus. För att det skall bli en verklighet för oss idag så måste det som är skapat också byggas upp. En ny framtid måste ha sin grund i det som redan är skapat i Kristus. Detta förverkligas genom uppenbarelsen av Hans fullbordade verk. På så sätt är vi med och fullbordar det fullbordade. När församlingen representerar Guds rike kommer den på fötter i bön och rör sig framåt i en ny tid med himmelrikets nycklar i fktion.

Bokens profetiska syner och uppenbarelser följs av undervisning, reformatorisk i sitt slag. Syftet med detta är att aktualisera det som Herren vill tala till sitt folk. Min bön är att den som har andliga öron skall höra var Anden säger till församlingarna.


Vello Vaim har varit i tjänst för Herren över 35 års tid, både som pastor och resande predikant. Hans kallelse är till hela Kristi Kropp med internationell omfattning. 1991 i Kansas City, USA, fick Vello ta emot en stark profetisk bönevision som förvandlade hans liv. Efter det har han rest till många länder på olika kontinenter. Han reser regelbundet som förkunnare till USA och flera länder i Europa. Gud har kallat Vello till en profetisk tjänst och hans undervisning är starkt präglad av detta. Hans hjärta brinner för att se Guds syften och Hans planer gå i fullbordan i den tid vi lever i nu, och att församlingen reser sig och intar sin plats och funktion helt och fullt. Vello är gift med Ingalill och de har två barn; Michael och Elise."


Boken kan beställas på www.profetisktforum.se och kostar 180 kr


Innehåll

Inledande förklaring...........................................................................4

Tack ..................................................................................................5

Förord av Daniel Viklund .................................................................6

Inledning ..........................................................................................8

Bön och Vision .................................................................................9

Var är du? Guds kallelse genom historien .......................................11

DEL I – LIVSFÖRVANDLANDE BÖN

1. Den som ber ser, den som ser ber mer .........................................16

2. BE – HÖRA – LYDA – GÖRA ....................................................44

3. Bön och fasta som svälter din otro ..............................................63

4. Tungomålsbön och profetia ......................................................78

5. Synen om Bönens Hus .............................................................108

Del II – Församlingens Framtid i Guds Fullhet

6. Manteln Kristus .......................................................................122

Manteln Kristus del I – Manteln Kristus och Kristi Kropp ............123

Manteln Kristus del II – Elia och Elisa ........................................130

Manteln Kristus del III – Reformationen från Himlen och

nätverkskontakter ........................................................................136

7. Det Fullkomliga Rummet ........................................................143

8. Omegaprocessen - KOM! ........................................................165

Del III – Ett rike av kungar och präster

9. Guds rikes genombrott här och nu ..........................................196

10. Mannen med Svärdet ...........................................................216

11. Bevara ditt hjärta .................................................................228

12. Konungsligt prästerskap .......................................................239

Inga kommentarer: