söndag 19 september 2010

Brytningstider

Några reflektioner över den tid som är just nu och kanske kan det jag skriver bli en bekräftelse för dig.
Jag upplever nämligen väldigt tydligt att det just nu är brytningstider. Det skaver och gnisslar och saker som vi kanske suttit fast i i åratal håller på att lossna. Precis som det står i Jes 62:10 så håller stenarna i våra liv på att röjas bort. Det kan kännas besvärligt och smärtsamt och ibland också lite hotande att lämna det vana och trygga, men jag bara vet att jag vet att det kommer en ny nivå av frihet och utrymme. Frukta inte för Herren kommer att gå bredvid dig steg för steg. Stenarnas plats kan istället ge rum för mer av Herren så att Han kan verka ännu tydligare genom oss. Därför vill jag uppmana dig som känner så, stå fast, håll ut och ta de steg som Herren visar dig. Genombrottet är nära. Det kommer en ny tid, Se jag gör något nytt, märker ni det inte? , säger Herren.

Jag upplever också tydligt hur det sker en omgruppering i Herrens armé, det pågår ett vaktombyte. Och det yttrar sig bla rent konkret i att människor flyttar till nya platser efter att deras uppdrag på den tidigare orten fullbordats eller fullföljts så långt det varit möjligt. Jag tillhör själv den skaran. Och i detta har vi fått göra oss av med många materiella ägodelar för att inte bära på onödig ballast. Det är som om Herren vill att vi ska bli rörligare och snabbt kunna gensvara på det som Han manar till.
Jag tror inte Herren missunnar oss att ha hemtrevliga ställen att bo på där vi trivs och kan få vila, men det materiella får inte bli en börda som står i vägen.

Jag tror också att denna omgruppering pågår vad gäller de kallelser vi står i och det hänger ihop med det nya mått av frihet vi träder in i i våra personliga liv. Uppgifter som vi anat ligger inom området för vår kallelse, men som vi av olika orsaker inte kunnat träda in i, kommer nu att öppnas upp och vi kommer förundrat stå där och undra hur det gick till... Också här vill jag uppmana dig, stå fast, håll ut och gör anspråk på ALLT det som Herren förberett för dig!

Jag tror att vi går in i turbulenta tider att det är just därför den omgruppering och nivåhöjning som pågår sker. Samtidigt anar jag så otroligt mycket spännande saker som Herren förberett och som kommer att manifesteras i det naturliga när vi verkligen fullt ut träder in i det som är vår givna bana. Utan att tränga vare sig den ene eller den andre utan istället står sida vid sida, sköld vid sköld. Gud välsigne dig! Barnabas1 kommentar:

Maria L Tibell sa...

AMEN!