onsdag 22 december 2010

Julhälsning från Sverigebönen

Julbön 2010

Kristus - världens ljus!

Vi tackar dig för att du i en mörk värld och i en mörk natt blev en av oss - och är en av oss. ´

Vi tackar dig för att du går med oss - och framför oss - upplysande vår väg. Denna jul tackar vi dig för alla som blivit kristna under detta år i vårt land och som firar sin första egna kristna jul. Vi delar deras förundran vid krubban, deras omfamning av korset och deras villighet att låta sig fyllas av den Helige Ande.

Vi ber för oss som varit kristna en längre tid - att vi inte ska slockna utan vara ljus där vi bor och verkar. Vi ber om kristna som sprider ljuset till nya områden. Vi ber om kristna som reser sig och börjar röra på sig i diakoni och evangelisation.

Vi ber för alla hem och lägenheter, där mörkret och tomheten fortfarande härskar.

Vi ber om många bärare av kristusljuset till dem - denna jul och detta nya år!

Carl-Erik Sahlberg
För nätverket Sverigebönen

Inga kommentarer: