onsdag 22 december 2010

Stå upp och var ljus!

Kära läsare av denna blogg!

Med nedanstående profetiska tilltal och orden i Jesaja kapitel 61 samt Jesaja 60:1-5 vill jag önska dig en fridfull jul och ett välsignat nytt år! Ett år som jag ser fram emot med stor förväntan, för jag tror det kommer att bli ett år då
Herrens ljus kommer att lysa som aldrig förr. Det ljuset kommer både att avslöja det som är orättfärdigt, men i de renade kärlen kommer också Hans härlighet att kunna lysa igenom på ett mycket starkt sätt!
Nu blir det ett uppehåll över jul och ev. nyår, men jag hoppas du återkommer till bloggen efter helgerna.
Guds rikaste välsignelse!
Barnabas

SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by Marsha Burns -- 12/21/2010:

Allow your light to shine. Refuse to allow discouragement and gloominess to overtake you, for I have given you power to rule over darkness. Illuminate your atmosphere by allowing My glory to clothe you. You have the light of My Spirit dwelling in you to radiate outwardly and touch all that surrounds you, says the Lord. Overcome evil with good.

John 8:12 Then Jesus spoke to them again, saying, "I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life."

Källa: http://ft111.com/

Inga kommentarer: