onsdag 15 december 2010

Profetisk syn för Sverige i 2 delar

Från Martin Reens blogg:

Del 1

"ONSDAGEN DEN 17:E NOVEMBER 2010

En syn om hur 3 änglaskaror sänds ut över vårt land, och ett personligt tilltal

Jag vill börja med att dela en syn jag hade över Sverige, som jag tror kommer att beröra även dig som läser detta. Självklart bör du pröva allt profetiskt tal, så även detta. Det här var vad jag såg:

Jag såg 3 härskaror av änglar förlösta över Sverige. Dessa var sända till 3 olika grupper för att betjäna, styrka och skydda dem. Jag såg hur dessa änglarskaror kommer att förlösa både en skörd för Guds rike, men också ett helande till vårt land.
Den första härskaran sändes ut för att uppsöka och stötta ensamstående mammor, och jag förstod att detta var uppfyllelsen av löftena om att Gud är "...änkors försvarare" och att han "... är med oss alla dagar in till tidens ände. Jag hörde hur det utgick ett rop av förtvivlan från många ensamstående mammor, som hördes i andevärlden över vårt land. Många av dessa får kämpa och slita med tillvaron, för att få allt att gå ihop, och jag såg att Herren hörde detta rop och förbarmade sig över dem. Därför var dessa änglar utsända, och när de klev in i hemmet hos ensamstående mammor, så förlöstes Guds kraft och favör in i deras hem. Många ensamstående mammor blir frälsta på grund av detta, och de får dessutom övernaturlig försörjning, både ekonomiskt och på andra plan av livet, och dessutom kraft att klara av tillvaron. Det kommer en väckelse och en förlösning av Guds favör bland ensamstående mammor i Sverige. Många av dessa kommer att växa till att bli sanna mödrar i Kristus därför att de har lärt sig vad det är att överlåta sig till sina barns bästa. Detta kommer Gud att använda. Om du som läser detta är ensamstående mamma, så börja be Gud om en förlösning av detta skeende i ditt liv, och du kommer att få se hur Herrens änglar betjänar dig!

Den andra härskaran av änglar sändes ut till de faderlösa barn som finns i vårt land, och jag förstod att det var uppfyllelsen av löftet att Gud är "... de faderlösas Fader". Många unga killar och tjejer har stor tomhet i sitt liv på grund av att man inte har sin pappa hos sig längre, och Herrens änglar sänds ut till dessa för att skydda och vaka över dem, så att fienden inte tar dem med sig i fördärvet. Det kommer istället en väckelse och ett beskydd bland dessa. Änglarna bär med sig en Gudsnärvaro som gör att många av dessa kommer att finna den himmelske Fadern som sin pappa. Från denna grupp såg jag många starka gudsmän och gudskvinnor växa fram, eftersom de hade fått lära känna Gud som sin Fader, och därför är trygga i Guds kärlek. Dessa kommer att bli mycket betydelsefulla för Guds rike i vårt land.

Den tredje härskaran av änglar sändes ut till de flyktingar som finns i vårt land, och dessa änglar var annorlunda än de som sänts ut till de 2 ovan nämnda grupperna, för de var rustade till att bärga en stor skörd. Många flyktingar kommer att få änglabesök, både rent fysiskt och i drömmarna, och Herren sade samtidigt som jag såg denna skara: " Mitt folk i Sverige har enstor skörd att bärga bland flyktingarna i ert land. Jag sänder dessa änglar framför er för att bereda vägen för er... Vill ni gå till dem? Många kommer att tro på mig om ni gör det!

Detta var den första delen av synen jag såg, och nästa del kommer i nästa inlägg!
Jag vill också dela ett tilltal jag fick till någon som just nu behöver det. Jag upplevde att det var från Herren, men du som läser det får naturligtvis pröva det:

Du säger att allt verkar vara förlorat, när det gäller din kallelse och uppdrag i mitt rike, och du bär på en stor tomhet i ditt inre, som beror på att du har gjort val som fört dig bort ifrån min kallelse på ditt liv. Ja, mitt barn, du vet väl vilka val jag talar om, säger Herren. Dessutom har fienden slagit dig och dessa slag har brutit ned delar av ditt inre liv. Dessa slag har gjort att du känner dig stukad i din ande.
Ändå verkar du ha ett lyckat liv. Ibland tänker du att det borde räcka för att vara nöjd med livet, men djupt inom dig vet du att du aldrig kommer att bli nöjd förrän du har återvänt till din kallelse.
Nu tror du att du inte kan, pga dina felaktiga val, för du tror att jag inte tar emot dig, säger Herren, men jag har förlåtit dig och längtar efter att läka ditt inre och återupprätta dig igen. Ja, jag kommer att öppna dörren tillbaka in i tjänst för dig när du ger dig åt mig.
Du kommer att häpna över hur snabbt jag kommer att använda dig i tjänst igen, men än mer kommer du att häpna över hur snabbt tomheten och otillfredställelsen kommer att försvinna, och ersättas av en mättnad som kommer av att göra min vilja, säger Herren.
Det finns profetiska gåvor i dig som jag vill förlösa, för jag har kallat dig att vara en profetisk röst in i det sammanhang du står i, så tveka inte, för jag kommer att sända dig med mitt ord och du kommer att vara till stor välsignelse för min församling.

Herren Jesu nåd vare med er!"

källa: http://martinreen.blogspot.com/2010/11/en-syn-om-hur-3-anglaskaror-sands-ut.html

Del 2

"ONSDAGEN DEN 15:E DECEMBER 2010

Fortsättning av föregående inlägg

Här kommer nu nästa del av synen jag började skriva om sist:

Därefter fördes jag till en annan plats i anden, där en ängel stod framför mig. Vi stod på en klippa som jag förstod var klippan Kristus. Denna ängel gav mig en bok, som jag öppnade och läste. Den var full av framtida händelser som handlade om hur Guds mirakelkraft förvandlade människors liv i vårt land. Sedan talade ängeln till mig och sade: "Detta är boken om den övernaturliga sfären av det kristna livet, och den handlar om hur kristi kropp återigen skall börja vandra i det övernaturliga liv som är det normala kristna livet. Denna bok skall återigen öppnas för församlingen i Sverige, och församlingen kommer att återupptäcka mirakelkrafen i Jesu försoning, som frälser, helar och upprättar människor. På många platser har församlingen gjort evangelium till en filosofi, föreningsliv eller morallära, som inte har haft något kraft att förvandla människors liv.
Detta kommer att förändras, för Herrens Ande kommer att bryta ned dessa förhållningssätt genom att skaka församlingen, så att bara det som kommer från Gud består. Då kommer evangelium återigen att stadfästas med under, tecken och kraftgärningar.

Därefter fördes jag in på en väg som gick nedåt emot ett stort svart hål. Jag förstod att denna väg var "tjänandets väg" och det var få som gick fram på den. Jag förstod också att att det stora svarta hålet var "döden för jaget". Det var uppenbart att denna väg inte var vältrafikerad, för jag förstod att men måste mista sitt liv för att gå på den vägen. Jag upplevde hur Herren talade till mig: "Denna väg måste du gå om du vill bli anförtrodd med den mirakelkraft som jag kommer att utgjuta över mitt folk i den tid som kommer. Detta svarta hål leder ned till det liv där du har funnit livet i mig. Det är målet för mitt folk, att stiga ned, förminskas, och bli tillintetgjorda i den egna kraften, så att Jag kan lysa fram och bli synlig genom mitt folk. Då kan ni förvalta den kraft jag vill ge utan att korrumperas av den."

Samtidigt såg jag en trappa som gick uppåt emot ett slott som svävade i luften. Många gick uppåt på denna trappa, och man försökte ta sig upp genom att knuffa sig fram och därför knuffade man också ned varandra och gick åt varandra, allt för att komma så högt upp på denna trappa som möjligt, så att man kunde komma in i slottet. Slottet var mycket inbjudande och såg ut att erbjuda den bästa möjliga livstillvaro. Trappan hette "karriärsstege" och slottet hette "självförverkligande" och jag förstod att slottet var ett luftslott. De som valde denna livsriktning skulle till sist upptäcka att det som de trodde var så bra, skulle sluta i att man förlorade allt. Det som såg så bra ut i denna världens ögon var bara självbedrägeri.

Jag förstod att alla måste välja någon av dessa 2 livsriktningar. Därefter talade Herren till mig: "Det pågår ett krig i andevärlden just nu angående vilken av dessa 2 livsriktningar man skall välja. Just nu går de flesta, även bland mitt folk uppför den trappa som leder till luftslottet, men jag kallar mitt folk till att gå den tjänandets väg som leder till döden för jaget, och till att man finner sitt liv i Mig. Vilken väg väljer du?

Därefter upphörde synen, och jag har sedan dess bett om att få gå tjänandets väg. Jag vill dö från min själviskhet och finna livet i Jesus Kristus! Det tror jag du också vill...

Herren Jesu nåd vare med er!"

Källa: http://martinreen.blogspot.com/2010/12/fortsattning-av-foregaende-inlagg.html

1 kommentar:

Anonym sa...

http://www.vaknasverige.se/2010/05/08/viktigt-profetiskt-budskap/

Arne Strand.