onsdag 13 april 2011

Back to basics

Lite mer på temat församling...

Att Herren vill att vi ska mötas och ha gemenskap och dela vårt tro med varandra och bygga upp varandra är nog alla överens om.

I Apostlagärningarna läser vi om att de "fyra B:na" var viktiga, Bibeln och brödragemenskapen, brödsbrytelse och bönen, Apg 2:42ff. Men hur kommer det sig att det som vi ser i församlingarna i Sverige idag är så långt i från detta?

Det är många som lämnar församlingarna. Det har säkert olika orsaker, men jag tror att det hade sett väldigt annorlunda ut om de här fyra olika områdena hade varit i full funktion.
För några år sedan fick jag en bild som jag tror är från Herren som har med detta att göra.

"Hösten 2007 i samband med en böneresa fick jag en bild där Herren visade mig att "de fyra b:na" i Apostlagärningarna 2 var som de fyra nukleotiderna i DNA helixen. Dvs. adenin (A),cytosin (C), guanin (G) och tymin (T), som dels genom olika plats sidledes i kedjan och dels genom att bilda baspar med den motstående nukleotiden i den andra kedjan, bildar DNA-molekylen i en oändlig mängd varianter som i sin tur ger upphov till olika typer av celler som fyller olika syften i kroppen. Och som är unika för varje individ. Se bilden.

I detta med att 'återupprätta de gamla stigarna och gräva upp de gamla brunnarna', 'back to basics' så att säga ligger alltså att komma tillbaka till de fyra b:na: bibelläsning, brödragemenskap, bön och brödsbrytelse. Det är det som är det väsentliga.

På samma sätt kan bibelläsning, brödragemenskap, bön och brödsbrytelse kombineras i en oändlig mängd kombinationer för att bilda just det uttryckssätt/ge den frukt som just den kombinationen är tänkt att tillföra just det sammanhanget av Kristi kropp. Dvs den unika kombinationen av DNA:t ger upphov till ett unikt uttyck av Kristi kropp precis som vårt DNA ger oss den kropp vi har."

Det har fått mig att fundera på vad vi egentligen håller på med i våra församlingar och vad "församlingen" egentligen är. Alla dessa verksamheter...

Och med tanke på att flera av de fyra b:na nog inte är så väl utvecklade i många församlingar så kanske vi skulle skala av allt det där runtikring och börja prioritera dessa fyra byggstenar i grunden istället.

Se också: http://barnabasbloggen.blogspot.com/2008/02/frsamlingens-dna.html

2 kommentarer:

Anna sa...

Mycket bra inlägg!
Var välsignad!

barnabas sa...

All välsignelse till dig också Anna! Ha en go helg! Barnabas