tisdag 12 april 2011

Församling i förändring

Det hör inte till vanligheterna att jag lägger in texten från en debattartikel här på bloggen. Men Lasse Väckléns artikel på Dagens debattsida i fredags förra veckan sätter ord på något som jag själv funderat mycket över. Varför ser församlingen ut som den gör i västvärlden och är det verkligen så det var tänkt? Han lyfter fram husförsamlingen som ett alternativ och skriver bla:

"Plötsligt blir det möjligt att praktisera det som står i Första Korinthierbrevet: "När ni kommer tillsammans har var och en något att komma med". Det är för det mesta omöjligt i våra traditionellt uppbyggda församlingar. För att inte säga omöjligt med tanke på den allt mer utbredda professionaliseringen av gudstjänstlivet. Förr fanns det mycket utrymme för spontana inslag. I dag är det nästan en sensation om något icke planerat inträffar."

Inga kommentarer: