onsdag 6 april 2011

Guds rike kan inte skaka

Från Martin Reens blogg:

"När jag satt på bussen kom jag i anden och en ängel stod framför mig i en syn, och han talade till mig. När han talade brann hans ögon av Herrens Andes eld, och han hade draget svärd i handen. Jag förstod att detta var en stridsängel, och han sade: Säg till Guds folk att de har fått ett rike som inte kan skaka. Världen skakar, ekonomin skakar, ja, även församlingen skakar, men det som är byggt på Guds rikes grundval kommer inte att rubbas oavsett hur allt annat skakar. Varje Jesu lärjunge måste i denna tid se till att ha sitt liv byggt i enlighet med Guds rikes ordningar, för då bygger man sitt liv på en grund som inte kan skaka. Därför kommer Guds folk att bestå och övervinna i dessa skakningarnas tider, inte bara överleva, men övervinna och bärga den sista tidens stora skörd. I en tid av ekonomiska skakningar kommer Guds folk att bevaras genom Herrens försörjning. I en tid av sjukdomar och farsoter kommer Guds folk att leva i gudomlig hälsa. I en tid av betryck kommer Guds folk att föras in i en allt större frihet. Guds rike kommer att segra, för allt som är från Gud kommer att övervinna världen.

När synen upphörde vilade en stark gudsnärvaro över mig, och jag kände hur den himmelska väldoften doftade i bussen. jag upplevde hur Herren kom över mig med trygghet och visshet om att vi som Guds folk kommer att bevaras och segra.
Herren Jesu nåd vare med dig!"

Inga kommentarer: