onsdag 1 februari 2012

Böne-Svens profetia

Denna profetia publicerades på www.bed.nu i slutet av förra året. Som alltid med profetiska tilltal så ska vi följa uppmaningen i 1 Tess 5:20-22:
20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.
Guds välsignelse!/Barnabas

Om väckelsen i Sverige
12/28/2011

En märklig predikant och missionär var Sven Svensson från Värmland. Han kallades Böne-Sven för det verkade som om han bad och var tillsammans med Herren mer än han var tillsammans med människor.

Under en mötesserie i Skåne i mitten av 1980-talet berättade Böne-Sven vad Herren visat honom om den kommande väckelsen, om den sista tiden och den sista skörden. Nedanstående text är en sammanställning från bland annat den mötesserien.

- Vi ska kasta ut alla demoner, som är över Sverige, säger Böne-Sven, genom att endräktigt hålla ut i bön! En äldstearmé ska resas upp för det framtida verket. Räkna med att Herren för dig in i en specialträning (under de kommande åren), men bara för dem som vill ge sig helt och ge sitt liv. Gud har all makt.

”Vakna upp,vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad; ty ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats, Jerusalem; lös banden från din hals, du fångna dotter Sion”, Jes 52:1ff (1917)

- Det är dags att resa sig i TRO på Guds kraft! Oket ska brista på grund av smörjelsen, Jes 10:27! Jag ser i anden hur mäktiga änglahärar är på väg ner över landet! Vi ska resa oss upp i tro!

- Ett liv i tro har inget att göra med de fem sinnena; när sjukdomen kommer så vägra ta emot den, om du i övrigt lever rent och till Guds behag!

- Vi kristna har makt över den politiska utvecklingen, när vi betalat priset! Jesus måste alltid ha någon eller några som förbereder det Herren vill göra. Johannes döparen förberedde Jesus ankomst, de 70 lärjungarna förberedde de platser Jesus skulle komma till för att nämna ett par exempel. Och vi måste bereda i bön det Gud vill göra i vårt land!

- Gud har sagt, att något som sker ska bli omtalat, med häpnad och förundran och respekt i hela världen! Och Sverige kommer att bli ett av de rikaste länderna i världen. Statsskulden kommer att bli betald. Alla möjliga länder ska få låna från Sverige.

- Och så ska Herren koncentrera de gudomliga stridskrafterna till Sverige. En broder i Filadelfia i Jönköping, Karl Käck, bad ofta och fastade, ibland en hel månad. Under en evangelistvecka fick han se stora kvadrater av härar och väldiga änglar uppställda i himlen, och det var ingen ände på dem! Herren har resurser! Men de ska inte vara kvar däruppe - de ska komma hit ner till jorden.

"Och Herren sade: Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare: jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet, upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung." 2 Mos 3:7-8

- Gud dirigerar ner oerhörda stridskrafter, för det har utgått arresteringsorder från den Högsta auktoriteten, över alla dessa vedervärdiga, smutsiga andefurstar. Djävulens andemakter blir kastade ur sina ställningar och alla alkoholandar, narkomani, och falska lärors andar och våldsandar, krigsandar, tjuvandar – alla ska arresteras! Ära vare Herren!!

- Det blir en våldsam ungdoms väckelse.

- Jag besökte Stockholm och "Förebedjare för Sverige" en gång när jag var ute på resa. De hade en bönelokal där man bad i timmar varje dag. Det var en väldig kraft där. Gud talade till en syster, som fick se en mörkrets andefurste över Stockholm, hur han satt och grät!


Väckelsen vi har att vänta i Sverige

- Det var efter en oerhörd bönekamp, natt och dag i Kenya, det var mycket svåra saker, för det gällde att offra livet – men fienden kastades ur ställningarna. Under den bönen kom dessa hälsningar från himlen. Det är "det fördolda mannat"; Upp 2:17; "Den som vinner seger (över andemakterna), skall Jag giva av det fördolda mannat !"

- Herren berättade att minst 5 miljoner människor blir frälsta i Sverige. Sverige blir ett av de största missionerande länderna i världen. I en del stora städer blir alla människor frälsta. Bland dessa städer är Norrköping, Göteborg och Malmö. Bara i Stockholm blir det en församling på 500 000, i början. Sedan blir det väl större. Och på många, många platser där det finns tillräckligt med folk, bildas församlingar på 100 000 - och på mindre städer och platser blir det 10 000, 15 000 och 20 000 frälsta.


Om Norrköping

- Och Herren visade mig Norrköping, vad som kommer att ske där. Det var olika händelser, jag var alldeles skakad! Jag ropade: Oj oj! Oj oj!

- Kom ihåg att allt stort börjar mycket smått, började Herren och fortsatte, ju större ting det ska ske, desto djupare måste du böja dig. Och Jesus böjde sig djupt. Han var lydig ända till döden på korset. Därför har Gud upphöjt Honom över allting!

- För det andra visade Herren att det var en kampanj, och hela staden kom i gungning ... och det formades en församling på 100 000 och i den inneslöts alla de kristna i stan. Det är en välsignelse som Herren har i beredskap.

- Men det blir ingen organisation eller mänsklig sammanslutning. Det blir bara Ett Huvud - och ibland kanske Han får ta till Svärdet och ”hugga” av alla andra ”huvuden”. Prisad vare Herren!! Tack och lov!! Och i denna församling var bröder mäktigt smorda av Anden, som var Ledaren för församlingen

- Och de hade eget missionsflyg (i framtiden). Det finns flyg nu - men det kommer att utvecklas bättre - det lyfter vertikalt! Det är jetflyg! Det lyfter rakt upp och flyger sedan framåt tills det kommer till missionslandet. Så landar du rakt ner som en helikopter. Och där formar Herren team till en stark församling, där änglarna färdas upp och ned, och där det är vanligt att Jesus uppenbarar sig. Och dessa team använder Herren till att skaka hela länder!


Berget Sverige

- Jag vill nämna en sak till i samband med det här. Läs Jesaja 25:6-7 "Och Herren Seabot ska på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat. Och han ska på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk och det täckelse som betäcker alla folkslag."

- Alltså, för det första får vi ett missionscenter och detta missionscentret är byggt i samband med flygfält för jetflyg. Det är ett jättestort center och det byggs runt i en cirkel för jättestora konferenser, där de mest smorda redskapen från hela världen, kommer till Sverige! Och i husen runt omkring finns all administration, logi - och allt ordnat med mat, till dessa jättestora konferenser.

- Så började Herren göra väldiga ting, och i mötena har vi 100 000 kristna - och så står det en ändlös rad med ambulanser med de obotligt sjuka som de har skickat från sjukhusen. För Herren hade berett i mindre skala, men så har kraften ökats ... I ett möte kommer det att bli ett vidrörande, där en ambulans kommer med en döende – och rätt vad det var så hoppade han rätt upp och sprang. Så blev det mer och mer och fler och fler. TV kommer att visa det, och i kvällstidningarna står det på första sidorna om de under som Herren gör. Prisad vare Herren!! Och det får de höra om, långt bort i fjärran länder, för på något sätt så kopplades det ihop så det kunde visas i TV över hela världen, och då kommer de med fler sjuka och döende i charterflyg från olika länder, till gästabudet på "Berget Sverige".

Så bärs de ut på det här området, hundratals obotligt sjuka och döende i olika slags stadier. Guds kraft är där och helar dem allesammans! Ärad vare Herren!!!


Uthållig bön

- Herren har sett sitt folks betryck. Alla olika demoner har fått arresteringsbeslut.

- Jag var i Mjölby och hade fastat och bedit i några dar. Jag besöker en broder och när vi dricker te, flammar det till på himlen. Vi får se Sveriges karta, och så får vi höra de här orden: "Alla dessa höll endräktigt ut i bön." Apg 1:14. Så får vi se ett tjockt täcke av andemakter över vårt land. Därovanför fanns en änglahär! Så steg änglahären ner, och täckelset av ondskans andemakter rensades undan.

Amen!

Sverige en världsbank

1) Sverige blir ett av de största oljeproducerande länderna i världen. Vi får mer olja än alla arabländerna tillsammans.

2) Vi får en ny jättelik guldgruva, som har oerhörda rikedomar.

Kommentar: Helt nyligen berättade man i media om stora guldfyndigheter i Fäboliden utanför Lycksele i Lappland. Guldet hade en ovanligt hög kvalité och fyndet uppskattades till flera tiotals miljarder kronor.

3) Herren har gett uppfinnare och kontruktörer uppfinningar på effektiva produkter, som inte finns idag men som behövs i hela världen. Det kommer att byggas jättestora fabriker och det blir export till många länder. Här berättar Böne-Sven om "petrofibrer" som används i hela världen till att suga upp oljespill. Det kommer mer uppfinningar i framtiden.

Slutsumman på det här: Sverige blir världsbank!


Ät mindre – fasta mer – be mer!

- Vi är kallade till att fördärva Djävulens gärningar. Jesus kommer för att upprätta skördearbetet. Fienden ska kastas ut från alla sina maktpositioner och vi ska inta många länder! Fullkomlig hälsa får vi under den sista skörden. Ät mindre - fasta mer, be mera!

- En kväll hade vi besök ifrån himlen. Jag blev alladeles skakad. Och nu kom det den eldvagnen ner till oss, med samma personer som kom till Jesus i Lukas 9. Det var Moses och Elia och Petrus och Paulus. Jag satt så här (visar), och så landade de där! Och de var så oerhört intresserade hur det var härnere idag. Det är fantastiska saker igång nu!

- Om det känns som att du hängde i ett hårstrå över helvetet och djävulen satt på huvudet på dig – för det får man uppleva ibland när man går in i den andliga kampen, det är fruktansvärt många gånger – så skulle ni se vilken frälsning Herren bereder!

- Herren ska strida för er – tala inte otro – ni ska bara vara stilla. Vi ska inta länder. Herren skapar elittrupper av bönekrigare som ska sändas ut. Först i hemlandet, sedan till grannländerna, sedan till resten av världen. Var ort, som er fot beträder, så är den oss given i Herren!

- I Kina skall Gud frälsa kommunistledarna och det leder till en våldsam väckelse. Fem hundra miljoner kineser blir frälsta i Kina. Världens största mission blir i Kina. Och där får vi vara en del av det Skördens Herre utför i de dagarna, hängivna, passionerade, effektiva.

När vi har fullbordat vår uppgift i den sista skörden, för den har redan börjat, då kan vi säga med Paulus: "Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig." 2 Tim 4:7-8

Sven Svensson

Sammanställt av RoseMarie Fredriksson 

källa: http://www.bed.nu/artikel.asp?id=412 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kan man arrestera demoner och var arresterar man de? Hur gör man det?

barnabas sa...

Hej!
Som jag skriver inledningsvis så ska alla profetiska tilltal prövas och det är bra att lyfta fram det som kan vara oklart.

Jag antar att du undrar över denna text:

"Gud dirigerar ner oerhörda stridskrafter, för det har utgått arresteringsorder från den Högsta auktoriteten, över alla dessa vedervärdiga, smutsiga andefurstar. Djävulens andemakter blir kastade ur sina ställningar och alla alkoholandar, narkomani, och falska lärors andar och våldsandar, krigsandar, tjuvandar – alla ska arresteras! Ära vare Herren!!"
och
"Herren har sett sitt folks betryck. Alla olika demoner har fått arresteringsbeslut."

Det jag läser in i just denna text är främst det som skett på HERRENS initiativ. Det är från honom order och beslut har gått ut. Och jag tänker då på vad Herrens säger i:

Jes 45:23
Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed

och i:

Fil 1:9-10
9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn,10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,
i himlen och på jorden
och under jorden,

ALLA knän ska alltså böjas inför Herren!
Läs gärna vers från början till vers 11.

Jag kan dock förstå att du undrar över "alla ska arresteras" efter uppräkningen av de olika andarna. Det tror jag vi behöver be den Helige Ande uppenbara exakt hur det ska gå till. Rent generellt är det dock så att vi har fått en auktoritet i Jesu namn över den andliga världen, men vem som ska göra vad, hur och när måste den Helige Ande uppenbara om. Och det gör Han när vi ber Honom. Läs gärna denna text om att be i Jesu namn:

http://kellporten.wordpress.com/2011/09/20/veckans-predikan-jesu-namn/

Guds välsignelse! Barnabas