söndag 5 februari 2012

Skapelseunder


File:Ranunculus asiaticus3LEST.jpg


Det finns en blomma som på svenska heter bukettranukel, och som på engelska kallas "Persian Buttercup". I Israel växer den vilt och frodas under torra och hårda förhållanden som få andra växter skulle klara sig i. Det har visat sig att cellerna i rötterna fungerar som en sköld. På vintern när det första regnet kommer så förhindras den plötsliga vattentillströmningen som annars skulle kunna få rötternas celler att brista. På samma gång skyddas rötterna från att släppa ifrån sig det vatten som finns i dem och förhindrar på så sätt uttorkning.     
Vid en mikroskopisk undersökning av cellerna gjorde man en förbluffande upptäckt. 
Jag vet inte om det är tillåtet att använda bilden på cellstrukturen, så jag lägger inte ut den på bloggen, men du kan titta på den och läsa mer i artikeln här:

Davidsstjärnan heter på hebreiska "Magen David" vilket betyder "Davids sköld". "Magen" förekommer 63 gånger i Bibeln bla i:

Ps 115.11
Ni som fruktar HERREN, förtrösta på HERREN. Han är deras hjälp och sköld

och

Ps 89:19
Ty han som är vår sköld tillhör HERREN, vår kung tillhör Israels Helige. 

I båda dessa verser används alltså det hebreiska ordet "magen" för "sköld" som på engelska kan översättas till shield, buckler, armed, defence, eller rulers. Visst är det lite intressant att cellerna med just detta mikroskopiska utseende har en sådan uppenbar funktion att skydda växten mot uttorkning så att den kan överleva? 
Jesus säger att Han är det levande vattnet:

Joh. 7:38
Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.
och Herren är vår sköld och vår skärm: 

Ps 18:2-3 
Han sade: Hjärtligt kär har jag dig, HERRE, min starkhet, 
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, 
min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och mitt frälsnings horn, mitt värn. 

In i minsta detalj är skapelsen formad av Skaparen själv, 1 Mos 14:22

Inga kommentarer: