torsdag 19 april 2012

Bönevandring i Stockholm

Från Jesusmanifestationen:

BÖNEVANDRING I STOCKHOLM – Sveriges kristna ber för landet!

Vi möts i Kungsträdgården där instruktioner kommer att ges från scenen.Vi bildar ett långt bönevandringståg.  Vi kommer att gå genom Stockholm city i en cirkel via Gustaf Aolfs torg och olika gator enligt fastställd planering och åter till Kungsträdgården.

Lördagen den 12 maj sker Jesusmanifestationens bönevandring genom Stockholms City med bönestationer som berör olika områden i samhället.
Kl. 13.00 sker samling i Kungsträdgården varifrån vandringen utgår kl.13.30 och passerar såväl Stockholms slott som Riksdagshuset, Malmskillnadsgatan och Birger Jarlsgatan

Under den drygt 2 km långa vandringen kommer man att ha särskilda bönestationer:  
1)      Statschef, regeringschef, regering och riksdag
2)      Skola, utbildning och forskning
3)      De mest utsatta i samhället samt vården och omsorgen
4)      Bank och affärslivet - om vis förvaltning av bank och affärslivet
5)      Kulturlivet: Vi ber för och välsignar uttrycken för skönhet och kreativitet i kulturlivet
6)      Vi ber för barnens trygghet och familjens sammanhållning

Kl. 14.30 återkommer vandringen till Kungsträdgården och den stora gudstjänsten kl.15.00.

Vandringsvägen finns angiven på http://kartor.eniro.se/m/989wG
  
Ytterligare information kan ske genom:
Lennart Möller – 070-554 09 24 – lennart.moller@ki.se
Leif Öberg – 073-914 82 96 – leif.oberg@fralsningsarmen.se

Inga kommentarer: