söndag 15 april 2012

Håll ut!

Från http://www.ikristus.se, läs och pröva!:

Håll ut!

Torsdag morgon, den 22 februari 2012, 5:43 - 5:58, jag är i bön inför Herren, när jag får följande tilltal, Herren manar:

Håll ut, stå ut!
Nu är inte tid att diskutera om "när jag kommer" - för jag kommer mycket snart. Nu är tid att enträget söka - var enskild - hur den kvarvarande tiden skall nyttjas. Upphör med era diskussioner och Bibelordsklyverier. Vinn så många var och en kan, till mig.
Var beredda på en Andlig väckelsevåg. Lär er om himmelrikets principer, så ni kan lära de barn - Andligen - som kommer att födas i mängd och med hast.
Rusta er, så ni kan rusta dem, att möta vad som kommer att drabba hela världen av förvillelse från satan. Ni har bara sett krusningen av de förvillelsens konster han skall ställa alla jordens innevånare inför snarast.
Håll er nära mig. Håll er vakna och sök mina tilltal och Andens ledning. För både väckelse och avfall kommer som en storm dra fram över er.
Diskussioner och ordklyverier måste upphöra, till förmån för en Andens och bönens upprättelse och förnyelse. Tala till varandra trons stärkande ord, om Andliga möjligheter, bortom det mänskligt möjliga. Trötta inte ut er själva med annat.
Ni behöver hämta Andens rustning och styrka, för att stå emot i dagar som kommer.
Jag är er närmare än ni tror och min Ande är er alltid nära.

Några passusar i detta tilltal kan kanske verka svårförståliga. För mig är tilltalet i sak tydligt. Men jag vill ändå inte, denna gång, färga det med min egen förståelse - dess budskap är alltför viktigt och allvarligt.
Vill du veta min förståelse på någon punkt som du tycker är otydlig, kan du höra av dig så skall jag ge dig den. I övrigt ber jag dig sprida detta, för sällan har ngt. budskap jag fått från Herren tett sig så allvarligt som detta.
Mullsjö 2012-02-23
Bertil Rosenius
www.ikristus.se

Inga kommentarer: