tisdag 10 april 2012

Gud kommer att "agera" - är vi med eller vid sidan av?

 Från hemsidan "i Kristus":

Gud kommer att "agera" - är vi med eller vid sidan av?

Följande tankar och hälsning fick jag, när jag den 4 januari 2012 på morgonen, var inför Herren under Bibelläsning och bön. Den text som är indragen, är till tal från Anden om Herrens vilja och avsikt. Övrig text är de tankar som jag, i gemenskapen med Anden, upplevde att jag själv fick, till dessa ord. Var och en får pröva dessa ords trovärdighet och spegla sig själv i förhållande till dem.
Bertil Rosenius

****

 Herren vill göra stora ting i Sverige, Han vill upprätta, inte trons folk i första hand, men Han vill upprätta och förklara den väg som Hans Son, Jesus Kristus, la grunden till, för två tusen år sedan.
Vi vill så gärna se stora väckelsemöten, stora dopförrättningar och längre matrikellistor för församlingen, synliga tecken på att "trons folk segrar" - som om det vore vi som skall kunna stå där och säga:"Titta nu, vi hade och har rätt!"
Herren är inte intresserad av statistik eller samfundsframgångar. Hans vilja gäller varje unik människans förståelse av och överlåtelse inför vad Jesus redan fullbordat.
Ingen, inga grupper, skall kunna säga att: "Vi trodde - när alla andra tvivlade" eller att: "Vår ståndaktighet och vakenhet förde framåt - när alla andra somnade."
Men jag ser två stort problem i den kristna skaran i Sverige idag.
  • Sömnaktighet och likgiltighet
  • Självgodhet och intolerans
Dessa två problem är inte en gemensam nämnare för en och samma grupp, utan den är två separata etiketter, på två olika grupperingar. Den första är tyst, medan den andra strider - oftast mot den första.
Sömnaktighet är etiketten på den stora grupperingen. Den innebär inte nödvändigtvis ovilja till engagemang och arbete. Men den innebär ovilja till att underordna sig en gammal Biblisk sanning - att vara salt och ljus. Uppgiften är inte att vara en av olika tillfälliga avbrott för att få tiden att gå, utan en plats och en plattform varifrån Guds ord når till de förbipasserande, så de frågar: "Vad skall vi göra för att bli frälsta?" Att väcka är uppgiften - inte att vagga.
Den andra skaran är dess motsats både i antal och intensitet. De är lika de skriftlärda, ständigt klagar de på alla andra. Medan dåtidens skriftlärda var lagens paragrafryttare, är dessa, våra dagars skriftlärda, "andlighetspoliser". De tycks, likt bisvärmar, slå ner på andra kristna - må vara med viss rätt ibland. Deras egen helighet och värde framhävs när de belyser andras fel och brister! Hemsider, bloggar och gästböcker finns i dag i massor. Många… har en passion, att förhärliga sig själva, på andra felande kristnas bekostnad.
Jesus, vår mästare och vårt föredöme, talar inte alls så mycket om människor som Han talade till dem. Paulus talade i stort inte om församlingars brister, han skrev till dem. Många av dessa gästböcker har övertaget gamla tiders kafferepsfunktion - som skvallerspridare.
"Han/hon har sagt det eller det och jag är så andlig att jag har upptäckt det och så stark och tuff att jag vågar avslöja det - gömd bakom en synonym!"
Gud har en varning till oss - samtidigt som Han vill uppmuntra oss:
Många svaga sover inför det "verkliga" uppdraget - VAKNA!
Några få, men starka, bröstar upp sig med att döma andra - detta är inte er uppgift!

En lärdom har ni att göra, om Herren skall använda er och inte gå andra vägar - det står i Hans makt att göra så! Älska varandra inför det faktum att ni alla är benådade, inte pga er egen andlighet eller lagiska duglighet - utan pga av vad Jesus Kristus har gjort.
Ta till er detta och ni skall få se Herrens verk i och genom era egna kretsar eller fortsätt med era idéer och ni kommer att stå utanför det Herren skall göra.
Herren kommer att fokusera på Jesus och Hans försoning. Han kommer inte att tolerera en sovande, självisk och kärlekslös kristenhet, som sina redskap i den kommande väckelsen. Den föder ingen trovärdighet hos de frälsningssökande som finns i vårt land.
Herrens Anden gav mig också till sist två Bibelsammanhang att läsa. Jag tar dem till mig och vidarebefordrar dem till alla de benådade som tycks finna en form av egenrättfärdigande i att fördöma sina medsyskon.
Hämta din bibel, slå upp Matt 18:23-35 och läs. När du läst och funderat på vad som står där, slå då upp Joh 15:12-17 och läs - kanske får du en ny förståelse av vad Herren förväntar sig av sina barn och vilken bild av Honom, Han vill att de som får kallas Guds barn skall förmedla.
Mullsjö 2012-01-04
Bertil Rosenius


Källa: http://www.ikristus.se/

Inga kommentarer: