söndag 15 april 2012

Sveriges framtid och väckelsens framtid…

Från www.ikristus.se/, läs och pröva!:

Sveriges framtid och väckelsens framtid…

När jag hade min morgonstund med Herren och Ordet, lördag morgon den 11 feb. 2012, talade Herrens Ande till mig. Han utgick från de (dåvarande fem) enkla inlägg jag fått skriva, under den gemensamma rubriken: Jesus är Herre. Och Han gav mig en förklaring till den djupare avsikten med dessa. Jag förstod, att de var medel - en liten del - i en större plan som Gud har för att väcka och rädda Sverige i dessa sista dagar. Anden berättade vidare att jag också- mig ovetandes - fått vara med och belysa andra skärvor, i denna Guds plan. Det har skett genom några av de länkar jag lagt ut under rubriken "länkaktuellt", på denna hemsida.
I mitt samtal med Anden, kom jag in på de olika tankarna om Sveriges framtid och väckelsens framtid…. "Strafftider" basunerar många, "väckelsetider" proklamerar andra - vad har vi att vänta? Kan då Gud vara vankelmodig och tveksam? Och nu tvingades jag bli stilla och bara lyssna - Anden förklarade:
"Sveriges framtid och väckelsens framtid…
 Notera de två olika distinktionerna: Sveriges framtid och väckelsens framtid. Det handlar om två tillsynes separata "framtidsbilder", men de är starkt sammanbundna vid varandra och har en gemensam källa eller orsak.

Notera också detta, källa eller orsak.

Källan för en väckelse är Gud. Här är vi, som Hans barn, Hans redskap. Målet för väckelsen är ett förändrat liv, till gemenskap med Gud. Här av följer, Sveriges framtida väl eller ve. Denna väckelse följer i sin tur i spåren av Guds barns hängivenhet och frukten av deras oreserverade överlåtelse. Sveriges folks vilja till lydnad och upphöjelse av Honom, som deras Herre, är ett resultat av att Sveriges folk upplever Guds barns frukter.
Motsatsen, att vi som Hans folk, underlåter att till fullo lämna oss till Honom som redskap, riskerar att bli orsak till en orosfylld framtid för Sverige, med svåra prövningar genom politisk, social, ekonomisk tillbakagång och i förlängningen, även en kollaps avs Sveriges suveränitet.

Här uppmanar mig Herrens Ande att betona:

Källan till det goda är Gud! Men skapelsen vilar ännu i fördärvarens våld. Detta våld kommer att eskalera fram till Jesu återkomst. Det är inte Gud som straffar Sverige, Han vill ösa sin nåd och kärlek över Sverige. Men ignorerar vi Honom, öppnar vi upp för fördärvaren (satan). Orsaken till en mycket svår framtid är inte ett resultat av Guds dom och straff, vilket många profeter vill mena. Orsaken ligger i förståelsen av att det aldrig kan existera vacuum i den andliga världen - på samma sätt som det normalt inte existerar i den fysiska värld vi lever och rör oss i.
Där Gud stöts bort - fyller satan snart och villigt på!"
Vidare bad Han mig på nytt peka på två av de länkar jag tidigare hänvisat till:
Hans Marklunds: Hopp för Sverige och Roger Wågsjös: Budskap till Sverige
Så långt vad Anden sa denna morgon. Hoppfulla men allvarliga budskap, som går hand i hand med de inlägg jag själv fått skriva.

En syn som behöver tydas Men Herren har gett mig mer. Jag fick en syn, i vaket tillstånd, natten mellan söndagen den 12 och mången den 13 feb. 2012. Synen var mycket snabb, men ändå tydlig både bildmässigt och känslomässigt!
Jag såg Sveriges karta/kartkontur. Från norr kom ett kraftigt mörker rullande ner över landet. När mörkret nått till halva Sverige, kom samma mörker att tränga in från väster, öster och söder. Kvar blev en oförändrad och vit fläck, som liksom tyckets stå emot mörkret. Det var som om någon stoppat in Sverige i en svart säck, men inte lyckats knyta ihop den helt över mitten av södra Sverige.
Jag noterade att det gick snabbt och snabbheten var en del av det som verkligen hände. Dvs, en syn kan vara en kort tid, men avse en längre period. Men detta var inte fallet med den bild jag fick. Bilden, när jag fick den, varade kanske någon sekund. Men tidsperioden den avsåg var varken en plötslig händelse eller ett utdraget skeende. Den avsåg en process, som man kunde följa stund för stund, dag för dag. Som när man hör på nyheter om hur en sjukdomsepidemi sprider sig, ett krig utbreder sig eller ett ovädersfenomen byggs upp och folk från plats till plats får uppmaning att söka skydd för: "Nu är orkanen vid … och i morgon beräknas det nå …".
Samtidigt med bilden av mörkret fick jag också en känsla. Mörkret innehöll en panikartad uppgivenhet och rädsla. Det var alltså inte bara en synmässig förnimmelse jag fick, utan det gavs mig också en påtaglig känsla, och denna, svår att beskriva, är kanske ändå ett starkare minne än det visuella.
Jag kan berätta att jag sökt Guds ledning och förståelse för bilden under den gångna veckan, utan att ännu fått svar. Men jag har ändå fått klart för mig att det brådskar med att jag delar med mig av det Anden talat till mig om och det jag fått se en bild av. Kanske finns det - på samma sätt som när någon talar i tungor och en annan uttyder - någon som känner att Gud genom honom/henne vill förklara vad synen avser?
Mullsjö 2012-02-19
Bertil Rosenius
www.ikristus.se

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag citerar -

Kvar blev en oförändrad och vit fläck, som liksom tyckets stå emot mörkret.

Kommentar.

En kommande Kristen Församling i Sverige ?.

Sakarja kap.6:8.

6:8.Så kalla han-mig-.
Han sade-till mig-att säga-.
Se-den som gå-till-landet av-Norden-.
De gav ett hem-.
GUDs ord-GUDs ande-landet av-Norden-.