torsdag 7 februari 2013

"En profetisk bild av kyrkan i Sverige" på svenska

På den här bloggen är många av inläggen på engelska och det kanske av någon kan upplevas som ett problem. I vissa fall har jag känt det angeläget att översätta texter, men oftast litar jag på att den som har problem att förstå engelska använder sig av den utmärkta tjänsten "Google translate"  Översättningen blir inte perfekt, men fullt förståelig. 
Eftersom jag fick en kommentar kring detta angående tilltalet "En profetisk bild av kyrkan i Sverige" så översatte jag den texten som kan läsas nedan. Originaltexten finns här:


En profetisk bild av kyrkan i Sverige

Gud gav mig en bild av en traditionell, stor kyrkobyggnad av sten. Kyrkobyggnaden lyftes upp och under den var ett stort hål. Massor av människor kom till kanten av hålet och kikade ner Alla dessa människor hoppade sedan ner i hålet och började gräva runt. Längst ned i det djupaste fundamentet i kyrkan fanns skatter. Allteftersom dessa människor grävde neråt, fann de fantastiska bitar av skatten ibland smutsen. Varje person hade med sig en bit av skatten i sin hand när de lämnade hålet och återvände ovan jord.

Jag kände då hur Gud säger: "Min kyrka är värd att rädda"

Gud gav mig sedan en närbild av en av de personer som höll en bit av skatten. Gud uppenbarade sig och stod framför personen. Gud höll personens huvud kärleksfullt i händerna. Han placerade sedan sina händer på personens axlar. Jag kände hur Gud sedan gav personen bekräftelse och auktoritet. Personen fick en mantel av ledarskap, auktoritet och Guds kraft.

Personen vände sig om och såg en kraftfull svart drake som stod framför porten till deras stad. Personen kunde därför inte komma in i staden med skatten. Personen stod framför den kraftfulla draken och var helt livrädd. Personen höll ängsligt ut en bit av skatten i ett försök att besegra draken. Det kom då ett rop från bakgrunden. Någon ropade: "Nej, vänta." Sedan klev massor av människor fram. Alla dessa människor var de människor som hade kommit och grävt och funnit skatten. Var och en av dem klev nu fram med en bit av skatten i sin hand.

Alla dessa människor omringade sedan murarna i staden. De gick sedan ner på knä, vända mot muren och började be. Vid vissa ställen runt staden började murarna att rasa. Folk kunde då komma in i staden genom de öppningar som skapades när murarna föll. Staden innanför murarna var mörk, krigshärjad och fylld med sjuka människor.
En av dem som bar på skatten gick fram till en kvinna som ligger på marken döende av törst. Personen med skatten gav henne att dricka, och då återvände livet till hennes kropp och hon log ett himmelskt leende. Personen med skatten gick sedan över till en man i en skinnjacka. Han sprack nästan av ilska och viftade med armarna i luften. Personen med skatten placerade sin hand stadigt över mannens hjärta och placerade skatten i honom. Han blev stilla och fridfull. Ett barn sprang sedan upp till personen med skatten och sprang in i dess armar. Personen med skatten höll det och snurrade runt i glädje. Barnets skratt lät änglalikt. Allteftersom personen med skatten räddade människor samlades dessa människor runt personen för att skapa en liten grupp. Jag kunde då se över hela staden - det var personer som hade del i skatten som gjorde exakt samma sak med människor i liknande situationer runt om i staden och var och en hade samma positiva resultat. Små grupper av räddade människor och personer som hade del i skatten skapades i hela staden.

"Jag såg då en Bibel med ett kors på framsidan. Bibeln låg på golvet i mitten av staden. Alla dessa nya grupper av människor kom tillsammans, samlades kring Bibeln och krokade arm med varandra. Tusentals människor omringade Bibeln och personer som hade del i skatten var utspridda bland dem. Alla började sjunga tillsammans och tillbe Herren. När de gjorde detta, tändes staden upp och blev full av ljus. Marken blev indränkt med ljus och blev gyllene. Hela staden glödde.

Sedan fick jag en bild på en vattenbrunn/källa av sten.

Gud påminde mig då om Joh. 4 vers 4-26, där Jesus samtal med en samaritisk kvinna.
När jag läste berättelsen kände jag hur Gud säger: "Jag (Gud) behöver sanna tillbedjare. Du har något fantastiskt att erbjuda alla människor, alla - Gå, gå och erbjud dem mitt sanna vatten. Låt inte mitt enkla, klara, äkta vatten bli fläckat av någon av djävulens lögner. Låt min sanning lysa och förbered för att se förvandlade liv.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Så kallade Kyrkobyggnader med tillhörande Organisationer,
gjorda av Människohänder,
har ingenting med Kristi Församling att göra,
och är inte Värda att Rädda under några som helst omständigheter,
de äro Människoverk.

Arne Strand.

Anonym sa...

Guds Tempel är Människor fyllda av Den Helige Ande,
och de är skilda från Världen.

Stenbyggnader och andra mänskliga påhitt har ingenting med detta att göra Nej,
låt de mänskliga verken gå i fördärvet de hör Världen till.

Arne Strand.