tisdag 19 februari 2013

GOD’S SPOTLIGHT IS ON THE CHURCH

Detta är lika aktuellt för Kristi kropp i Sverige:

"Newsletter February 2013

GOD’S SPOTLIGHT IS ON THE CHURCH

In Finland and in Europe God’s spotlight is now specially on the Church. He is watching us if we are willing to receive His plans, or if we continuously want to go according our own programs…
Years ago He gave to us the gifts of the Spirit, but the Church was not willing to receive… He called us to praise and worship Him, because He wanted to show Himself to us with His power, but the Church took a stand against praise and worship… He called us to pray for our cities, but the Church was not willing to listen to Him….

Finally with those He found listening and receiving Him, He started home groups, prayer groups and houses of praise and worship and prayer to fulfill His plans…
Now He is calling the Church to prepare every believer for the work of the Gospel (Eph. 4:10-16). He wants to get the Body ready for the last big harvest in Europe as well as for the coming rapture of the Bride of Christ. How He is preparing the saints? Through those people the Lord has given to the offices of apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, like Eph. 4:11-12 says. Is the Church in Europe receiving those people? That’s the question!

He is speaking very seriously about this in Matthew 21:33-35 and verses 40-42 as well as Matthew 23:37-39. He is reminding that the pastors in His vineyard are His servants and He is the Owner, they should listen to Him and receive those servants He is sending to the vineyards. Then He is speaking about builders forsaken the Cornerstone stepping themselves to the place of the Head and thus causing their house to be forsaken. He is saying He will not come until we say Blessed is he who comes in the Name of the Lord, meaning that if we don’t receive those He has sent in His Name, we are not actually receiving Him and He has to turn away from that house and find those who are receiving Him…

In Finland we have just last week read about a good ministry of God, One Way Mission, going to start groups in every city and village in Finland in order to prepare believers for the work of the Gospel. Here we see how God has to take somebody who is listening to Him and receiving His plans, although it means He has to do this in another structure than in the local churches… How long it takes from us to understand that God is not to obey the Church, but the Church has to obey God!

We live in crucial time of separation; there is going to be those who are serving the Living God and those who are serving themselves and finally the Deceiver. The whole Christianity has to choose; to belong to the Body of Christ, which is the Bride of Christ or to belong to the world church, which will be the harlot church. That’s why the Lord said of this time, that everyone has to watch and pray and not be deceived."

This is also a call for the intercessors to pray for the Church of Christ in Europe

källa: http://kingsministries.fi/index.php/2013/02/11/newsletter-february-2013-2/?lang=en

Matt. 21:33-35
33 Lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress*och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. 34 När skördetiden närmade sig, skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. 35 Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje stenade de.   

Matt. 21:40-42
40 När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med dessa vingårdsarbetare?" 41 De sade till honom: "Onda som de är, skall han låta dem få en ond död, och han skall arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare, som ger honom avkastningen i rätt tid." 42 Jesus sade till dem: "Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon?* 

Matt. 23:37-39
37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." 

4 kommentarer:

Anonym sa...

JESUS KRISTUS/GUDS ORD ÄR HERRE !!!.

DET BETYDER ATT HANS FÖRSAMLING OCH MEDLEMMAR, SKALL SKICKA SIG DÄREFTER,
TILL PUNKT OCH PRICKA,
VAD DET ÄN KOSTAR.

OM SÅ ICKE SKER BEKÄNNER MAN INTE JESUS KRISTUS/GUDS ORD VARA HERRE.

”DÄRPÅ SKALL NI KÄNNA IGEN GUDS ANDE,
VAR OCH EN ANDE SOM BEKÄNNER ATT,
JESUS ÄR KRISTUS,
KOMMEN I KÖTTET,
DEN ANDEN ÄR GUDS ANDE”.

OM FÖRSAMLINGEN INTE BEKÄNNER SIG VARA GUDS ORD KOMMEN I KÖTTET,
DVS.,
FÖRSAMLINGSKROPPEN ÄR ETT MED GUDS ORD,
DÅ ÄR DET INTE GUDS ELLER JESU KRISTI FÖRSAMLING.

”GÅN UT IFRÅN DEM,
SKILJEN EDER IFRÅN DEM,
KOM INTE VID DET SOM ORENT ÄR,
DÅ SKALL JAG TAGA EMOT EDER” !!!.

OM INTE FÖRSAMLINGEN SKILJER SIG FRÅN VÄRLDEN,
SÅ SKALL MAN INTE TALA OM VÄCKELSE,
DÅ SOVER HON OCH ÄR INTE VAKEN,
HON ÄR EN ANDLIG SKÖKA,

INGENTING I JESU KRISTI FÖRSAMLINGS VERKSAMHET,
STÅR UNDER MÄNSKLIG ELLER VÄRLDSLIG MAKT OCH/ELLER AUKTORITET,
INTE HELLER HAR VÄRLDEN MED NÅGOT DÄR ATT GÖRA ELLER SÄGA TILL OM.

SÅ HÄR SKALL HON SKILJA SIG FRÅN VÄRLDEN -

KRISTI LEMMAR – ÄR MEDLEMMARNA I KRISTI LOKALFÖRSAMLING !!!.

SKILJ PÅ DEN UNIVERSELLA,
OCH LOKALA FÖRSAMLINGEN,
OCH SKILJ I BIBELN PÅ UNDERVISNINGEN,
GÄLLANDE DESSA TVÅ ENTITETER.

LOKALFÖRSAMLINGEN OCH DESS SJÄLVSTÄNDIGA STYRELSE.

I UPP.BOK.KAP.2-3.,
HAR DU SJU LOKALFÖRSAMLINGAR,
OCH SJU DISTINKTA GUDSFOLK.

LOVPRISNINGARNA LIKVÄL SOM TILLRÄTTAVISNINGARNA ÄR INDIVIDUELLA TILL DESSA LOKALFÖRSAMLINGAR,
DE BEHANDLAS INTE SOM EN FÖRSAMLING(UNIVERSELL).

I GT FINNS TOLV DISTINKTA GUDSFOLK,
ISRAELS TOLV STAMMAR,
REPRESENTATIVT I UPPENBARELSETÄLTET OCH TEMPLET,
SOM TOLV SJUARMADE LJUSSTAKAR.

SAMMALUNDA ÄR DET SJU SJUARMADE LJUSSTAKAR,
I NTs STUDIE OVAN.

DEN SJUARMADE LJUSSTAKEN SYMBOLISERAR,
HERRENS SJUFALDIGE ANDE I GT,
OCH LAMMETS SJU HORN I UPP.BOK.

DET VISAR ATT DET FINNS,
SJU RESPEKTIVE TOLV GUDSFOLK,
MED HERRENS ANDES FULLHET.

HERREN TILLÅTER ALLTSÅ INTE ATT MAN SAMMANFÖR DE OLIKA FÖRSAMLINGARNA TILL EN STOR TOPPSTYRD ENHET,
TYP KATOLSKA,PROTESTANTISKA,NATIONELLA,SAMFUNDS -SYSTEM,ETC.ETC.

JESUS SÄGER OM PETRUS -

DÄRFÖR SÄGER JAG DIG -
DU ÄR STENEN,
OCH PÅ DENNA STENINNA,
SKALL JAG BYGGA MIN FÖRSAMLING.

STENEN ÄR MASKULINUM OCH BETEKNAR EN LITEN STEN.
STENINNAN ÄR FEMENINUM OCH BETEKNAR ETT STORT BERG.

STENEN HÄR ÄR DEN JESUS BESKRIVER SÅLUNDA -

KÖTT OCH BLOD HAR INTE UPPENBARAT DETTA FÖR DIG,
UTAN,
”MIN FADER SOM ÄR I HIMLARNA”.

VI HAR HÄR OM FÖRSAMLINGENS GRUNDVAL,
TVÅ PERSONLIGHETER,
STENEN OCH STENINNAN.

DE ÄRO I JÄMNFÖRELSE SÅSOM -

”ETT LITET EMBRYO/STENEN I MODERLIVET,
SAMT MODERLIVET SJÄLVT/STENINNAN”.

DEN STORA SKÖKAN ÄR ROMMERSK KATOLSKA KYRKAN.
DE ANDRA SÅ KALLADE KYRKORNA I VÄRLDEN ÄRO HENNES BARN.

VIDARE -
VARFÖR ARO DE SKÖKOR.

FÖRSAMLING KOMMER AV ORDET ”EKLESIA”.

”EK”=”UT”.,”KLESIA”=”KALLAD”.

DE ÄRO UTKALLADE UR VAD,
JO VÄRLDEN.

”VÄRLDEN”, ÄR I BIBELN ORDET ”KOSMOS”.

ORDET KOSMOS HAR SOM GRUNDBETYDELSE -

”EN ORDNING ELLER ARRANGEMANG I FORM AV SYSTEM”.

ALLA ORGANISERADE KYRKOR,
JURIDISKA PERSONLIGHETER I VÄRLDEN,
TILLHÖR DETTA MENTALA SYSTEM.

SOM JESUS SÄGER -

”MITT RIKE TILLHÖR INTE DENNA VÄRLD(KOSMOS),
TY GUDS RIKE ÄR INVÄRTES I EDER”.

GUDS RIKE ÄR I DEN HELIGE ANDE,
SOM BOR I LEVANDE STENAR/MÄNNISKOR MED GUDS ANDES LIV/
KOMMEN I KÖTTET.

DETTA HAR INGET MED MENTALA SYSTEM,
ELLER ORGANISERADE FORMER AV VERKSAMHET ATT GÖRA,
UTAN -

”KYRKAN ÄR EN LEVANDE ORGANISM”,

”INTE NÅGON ORGANISATION”.

KRISTI LOKALFÖRSAMLINGS GRÄNS,
ÄR MINSTA GEMENSAMMA NÄMNARE FÖR POLITISK STYRELSE,
ALLTSÅ KOMMUNEN,
OCH DÄR KAN BARA EN LOKALFÖRSAMLING FINNAS.

ARNE STRAND.

Anonym sa...

En Profetia om Kristi Församling i Norden som ännu inte gått i Fullbordan.

Sakarja kap.6:8.
Jag citerar -

Nu kommer sanningen "ARN"

Fred och Fred
till ARN från
P. Mikael.L.

Hej ARN.
Som du själv med egna ögon har skådat, så finns det olika översättningar av Bibeln.

Och här följer först lite information varför det finns olika översättningar.

VARFÖR ÖVERSÄTTNINGAR ÄR OLIKA.
Om du vill veta mycket om hur de tänkt som har gjort översättningarna som blivit till den Svenska Bibel,
så finns det en hel skriftserie utgiven av Svenska Bibelsällskapet på Verbum förlag.

Men lite kort om varför det finns så stora skillnader beror på följande:
1.När man började göra översättningar "Martin Luther", och andra så var man inte så noga.

2.När man så idag vill försöka göra översättningar som stämmer mer med orginal texterna, så protesterar de som blivit vana vid översättningar som har mycket fel.

3.När man så gjorde förarbetet till det som idag är Bibel 2000, så tänkte man först göra 2 helt olika översättningar. Men man nöjde sig med en.

4.Den som är Bibel 2000 och andra har många fel och omskrivningar som inte stämmer med vad där står i orginaltexterna. Och de som har gjort översättningarna vill ha det så. Och det motiverar de med att de vill att folk skall tolka innehållet. Att det sedan inte stämmer med vad där står i orginalen, det bryr sig inte översättarna om.

5. Om ovanstående kan du läsa mer i ex:
"Cai Svensson: Text och tro. 1989. Libris. ISBN 91-7194-584-9."
Och den ingår i den serie som jag nämt här tidigare.
Och Projektet bär namnet NT 81.

Nu kommer vi till min översättning.
Till den har jag använt samma orginaltexter som de som kan använder.

OBS: Jag har inte gjort en "Textkritisk version"
Och en sådan innebär att man söker igenom texten om där finns olika fel. Och därefter så försöker man få den så nära den skrevs första gången.

En anledning till att det kan finnas olika fel, är att då man skrev för hand,så innebar materialet man skrev på att man måste förnya en skriftrulle minst vart 40e år.

Och det innebär att de orignal texter man använder vid översättning, har kopierats av flera olika personer.

Så den översättning jag presenterar här är ord för ord vad där står.
Tecknet - mellan olika ord betyder att en term/ord är slut där.
Och det är för att kunna räkna ord och mäta som jag använder det.
Dessutom så innebär - en paus.

Du är givetvis välkommen med frågor ARN.
Okej ?

SAKARIA. 6:1-8.

6:1.Jag gjorde det igen-jag lyfte upp-mina ögon-jag såg-.
Se-fyra-vagnar-som kom ut-.
Mellan-två av-bergen-.
Och bergen-berg av-koppar-.

6:2.Till vagnen-den första-hästar-röda-.
Till vagnen-den andra-hästar-svarta-.

6:3.Till vagnen-den tredje-hästar-vita-.
Till vagnen-den fjärde-hästar-fläckiga-.
Kraftfulla-.

6:4.Jag fråga-och jag sade-till-ängeln-.
Som talade-till mig-.
Vad-dessa-min herre-.

6:5.Han svarade-ängeln-han sade-till mig-.
Dessa-fyra av-GUDs andar-av himmlarna-.
Går ut-från stillestånd-framför-GUD-.
Av hela-världen-.

6:6.Det-till hon-.
Hästar-svarta-.
De gå-till-landet av-Norden-.
De vita-de-följa-efter dem-.
De fläckíga-de gå-till landet av-.
Södern.

6:7.När de kraftfulla-går ut-då de sträva-att gå-.
Att gå runt-överallt på jorden-.
Han sade-gå-gå runt-överallt på jorden-.
Så de går-överallt på jorden-.

6:8.Så kalla han-mig-.
Han sade-till mig-att säga-.
Se-den som gå-till-landet av-Norden-.
De gav ett hem-.
GUDs ord-GUDs ande-landet av-Norden-.

Ja. det var hela vers 6 !

Vänliga hälsningar
Mikael.


Arne Strand.

Anonym sa...

Sakarja kap.6:8.

Jämnför med Jesaja Kap. 14:13.

Är det samma församling ?

Jesaja 14 till ARN

Fred och Frid
till ARN från
P. Mikael.L.

Hej ARN !
Här kommer Jesaja i översättning.
Som förra gången så är hör ingen textkristisk analys.
GUDs namnet här är "EL", och det förekommer bara en gång.

14:12. Hur-du föll- från himmlarna- morgon stjärna.-
Son av - morgon begynnelse.-
Du blev kastad ned- på jorden.-
En ligga kraftlös- till- länderna.-

14:13. Du- du sa- i ditt hjärta.-
Himmlarna- jag vill upp.-
Ovanför- stjärnor av- GUD.-
Jag vill resa upp- min tron.-
Jag vill sitta- på berg av- församling.
På yttersta- Norden.-

14:14 jag vill upp- Ovanför- över- moln.-
Jag vill göra mig lika- till högsta hög.-

Så ARN !
Norden = Zaphon "kan även vara "det norra"
Som du ser i 14:14 så börjar den med liten bokstav, och antagligen hänger det uttrycket ihop med raden ovanför så att det blir
"På yttersta av- Norden- jag vill upp".

nästa blir då!
"Ovanför- över- moln.-

För mått och matematik, är viktigt för att förstå var en mening slutar och nästa börjar.

vänliga hälsningar
Mikael.


Arne Strand.

Anonym sa...

Jag citerar -

Arne Strand. sa,
16 november 2012 den 15:50

Jämnför Sakarja 6;8, och Jesaja 14:13., med de så kallade Kristinebergsprofetian -

Så här lyder profetian:

”I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådana tala, skall du inte tro vad de säger, ty endast Gud vet om den dagen. Beviset på att vi nalkas slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden. Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva. Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer att tro, att människorna själva åstakommit undret. Framtidens människor kommer att göra stora uppfinningar, ja, så stora, att de anser att inte ens Gud gjort sådana underverk. Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden. På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. Nästa etapp blir försöket att övervinna döden. Ingen skall behöva dö utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon att se med. De vill ej bättra sig från sina synder. Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider. Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig. Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud. Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där. Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret. Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.

Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand ifrån Nordlandets folk. De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån, skall komma över dem. Sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk.”

Arne Strand.