måndag 10 mars 2014

Att göra skillnad

Jag läste en berättelse idag om en kristen man som tillsammans med sin fru som personlig förebedjare fick ett stort inflytande i en hel nation genom sitt företagande.

Läs gärna texten här:
http://www.marketplaceleaders.org/category/tgif2/

Just den här berättelsen handlade om en företagare, men jag tror att var och en av oss kristna i samarbete med den Helige Ande kan påverka mycket, mycket mer än vi kan föreställa oss. När vi mer och mer träder in i den plats som Herren har för just oss och ställer oss till förfogande, så tror jag Han ger oss idéer, lösningar och allt annat vi behöver för att göra skillnad just i den funktion Han har gett oss. Det kan handla om lösa konkreta problem, uppfinna nya produkter, lösa konflikter, hitta nya sätt att möta behov, skriva nya sånger, ja det finns verkligen ingen gräns för det är ju Gud som skapat allting. Skulle Han då inte ha en lösning på alla problem och svar på alla frågor vi någonsin kan tänkas ställa?

Hindret för att denna potential inte är helt synlig än eller görs anspråk på, är kanske att vi inte tänker på eller räknar med att Gud har alla de här svaren, utan försöker lösa saker och ting i egen kraft.    

Ett annat bra exempel på hur en kreativ lösning byggd på Bibelns principer kan påverka och bli till välsignelse för ett stort antal människor är ett alternativ till "Obamacare". Initiativet heter "Medi Share" och handlar om att medlemmarna solidariskt betalar varandras sjukvårdskostnader. Se klippet här:

http://video.foxnews.com/v/3313129397001/christian-alternative-to-obamacare-growing-fast/#sp=show-clips
 
MediShare:s hemsida:
http://mychristiancare.org/medi-share/

Inga kommentarer: