tisdag 18 mars 2014

Nordisk bönekonferensNordisk bönekonferens
14-17 augusti 2014,  Åbo, Finland

 
De senaste åren har nordiska bönekonferenser anordnats i Danmark, Sverige, Norge, på Island samt Färöarna. Nu har turen kommit till Finland och det är med stor glädje och förväntan som vi inbjuder till

Nordisk bönekonferens i Åbo 14-17 augusti 2014

Vi möts i Åbo, Finlands historiska port till Norden, för att tillsammans tillbe och lovsjunga Jesus och upphöja Honom över våra länder och folk. Vi kommer för att be för det som ligger på Herrens hjärta så att Hans vilja kan få ske. Vi vill också möta och lära känna varandra, för att bättre kunna stå tillsammans i Guds tjänst för ett förvandlat Norden och evangeliet till alla folk.

    Under konferensen kommer vi att ägna mycket tid åt lovsång och tillbedjan. I likhet med Maria vill vi ”slösa” med vår tid och kärlek till Jesus och vara de tillbedjare i Ande och sanning, som Fadern söker (Joh 12:1-8, 4:23-24).

    En särskild inbjudan vill vi rikta till unga vuxna (20-40 år). Konferensen är öppen för bedjare i alla åldrar och alla är välkomna. Ändå har vi valt att göra denna särskilda inbjudan till unga vuxna, därför att vi ser ett behov av att unga vuxna finner sin plats i Guds plan och att vi står tillsammans över generationsgränserna. Vi uppmuntrar därför också äldre deltagare att bjuda med yngre bedjare till bönekonferensen. 

Varmt välkommen till Åbo i augusti!

För Nordiskt bönenätverk i Finland
Zacharias Fjellander

Mer info och anmälan: 

Inga kommentarer: