onsdag 21 maj 2014

ECI uppmanar till aktivt deltagande i EU valen


ec4i-logo
PRESSMEDDELANDE  
ec4i-header
 

ECI uppmanar till aktivt deltagande i EU valen
- Hjälp till att stänga dörren för antisemitism i EU-parlamentet


logo elections2Bryssel 21 maj 2014  - Då endast en dag återstår innan EU valen inleds i England och Holland torsdagen 22.5 och tre dagar till söndagen den 25 maj , då valen hålls i de flesta övriga EU länder, vill ECI gå ut med en angelägen uppmaning till alla sina understödjare att använda sin rösträtt i dessa viktiga val. I ett uttalande i Helsingfors  idag  sade Tomas Sandell följande:

“Om vi inte röstar denna vecka har vi ingen rätt att kritisera resultatet av EU-parlamentets omröstningar under nästföljande fem år. Det finns inget alternativ för ansvarskännande  medborgare än att rösta i val.  Genom de öppet antisemitiska partiernas uppkomst i Europa, kan vi få se en uppsjö av förintelseförnekare i nästa EU- parlament, om ansvarskännande röstberättigade medborgare nu stannar hemma utan att använda sin rösträtt. Att  förneka Förintelsen i EU-parlamentet har inget som helst berättigande men om vi inte hjälper till att skapa Europas framtid genom att rösta denna vecka, kommer andra att forma den framtiden.
Alla kandidater kan inte vara överens med oss i varje enskild fråga, men det finns dock en klar skillnad mellan de partier som understöder hat och rasism och de som stöder demokratiska värden. För Israels vänner är det också viktigt att få klart för sej var kandidaterna står när det gäller frågor som har betydelse för den judiska statens fred och säkerhet och att understöda sådana kandidater i valen."

Under de kommande fem åren kommer många viktiga frågor att debatteras
i EU-parlamentet och vi behöver vänner som kan
- stå emot den växande antisemitismen och utveckla en konsekvent EU strategi  för att stoppa den
- ifrågasätta EUs partiska politik gent emot Israel i de omtvistade områdena
- kräva en respons från EUs sida på Irans och dess allierades kärnvapenhot i Mellersta Östern
- ta EUs understöd till den palestinska myndigheten under lupp och kräva en högklassig redovisning av understödets användning, samt att säkra att EU ställer upp klara villkor för hjälpen.

Europa behöver nu inte bara goda delegater i EU-parlamentet utan också aktiva och vaksamma medborgare som tar sitt ansvar på allvar att bevara vår demokrati och de judeo-kristna värdena och stå emot återuppkomsten av rasism och antisemitism.

De sju decennier som gått sedan senaste världskrig är unika i Europas moderna historia genom att vi har undgått krig mellan de största europeiska makterna.
Detta är inte någonting som vi kan ta för givet utan det kräver överlåtelse och hårt arbete av var och en av oss.

Som medborgare i  EU-stater är det vår plikt denna vecka att rösta i de europeiska valen, och som kristna att be för dessa val.
European Coalition for Israel
P.O. Box 189
FI-00181 Helsinki, Finland
donateTel.: + 358 9 6948056
info@ec4i.org
www.ec4i.org
Follow us:fb-logoyoutube-logotwitter-logo

Inga kommentarer: