måndag 16 juni 2014

Res dig, och gå vidare i Guds plan

Predikan från församlingen Kellporten:

Den här predikan handlar om att vi behöver resa oss från våra omständigheter, och gå framåt i den plan som Gud har för oss.

Res dig, och gå vidare i Guds plan


Det gamla har haft sin tid och Gud går vidare

Jos 1:2
Min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag skall ge åt Israels barn.

Mose dog innan det var dags för folket att på nytt gå in i löfteslandet, och Josua fick ta över ledarskapet. Det var inte bara ett skifte av ledare, utan mellan två olika skeenden. Det gamla var slut. Nu var det dags för ett nytt steg. Detsamma gäller oss. Vi kan inte stanna i det förgångna. Det har haft sin tid. Vi måste gå vidare med Jesus.

Viktigt att vi följer Jesus här och nu

Matt 4:18-20
18 När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare.
19 Han sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”
20 Genast lämnade de näten och följde honom.

Petrus och Andreas lämnade det invanda och följde Jesus, och det behöver vi också göra. Det är viktigt att vi följer Jesus här och nu, även om vi inte vet vad det kommer att innebära.

Läs hela predikan här:
https://kellporten.wordpress.com/2014/06/14/aterblicken-res-dig-och-ga-vidare-i-guds-plan/#more-16444


Inga kommentarer: