tisdag 14 oktober 2008

Ett levande pussel

Ett levande pussel

Du är delaktig i ett levande pussel, och jag sätter dig varsamt på din plats. Jag har omsorgsfullt skapat och färglagt dig för den plats där jag har placerat dig. Du har satts på den här platsen för ett speciellt ändamål, och jag har smort dig för att du ska kunna utföra det som är i enlighet med mitt syfte, så att mitt namn äras genom dig.

Men fienden försöker övertyga dig om att så är inte fallet. Han använder olika strategier för att hindra dig, genom att tala om att du egentligen inte passar in i sammanhanget. Han kanske talar om för dig att det du gör inte är tillräckligt och att du inte förtjänar att vara på denna plats.
Eller så talar han om att du inte är tillräckligt smord för det. Eller så pekar han ut dina svagheter och menar att du inte är tillräckligt mogen. Eller så tar han fram tidigare misstag och säger att, på grund av detta så förtjänar du inte att vara där jag har placerat dig. Vad än skälet är, så är hans strategi att försöka övertyga dig om att du inte hör hemma på den plats dit jag har kallat dig, att du inte är värdig, att du är bristfällig och därför inte kan bli använd av mig på den platsen.

Problemet med ett levande pussel, är att bitarna inte nödvändigtvis stannar kvar på sina platser. De är levande och har en egen vilja, så ibland flyttar de till en annan plats och ibland så går de ur pusslet helt och hållet. Och det är vad fienden försöker få dig att göra, genom att få dig att känna att du inte är tillräckligt rustad för att vara kvar på den plats där jag har placerat dig. Han vill övertyga dig om att ge upp och promenera ut ur pusslet.
Han hoppas att jag inte ska klara av att sätta ihop pusslet eftersom bitarna hela tiden flyttar från de platser jag har placerat dem på.

Han vet att när pusslet är klart, så kommer mitt rike med otrolig kraft och smörjelse. Det är något han fruktar eftersom mitt rikes framsteg innebär att hans rike kommer att raseras och hans verk förstöras. Han besegras och tappar så mycket mark att han inte kan fortsätta bedra människor, och en stor väckelse kommer att bryta ut. De förlorade kommer att springa emot mig i ett häpnadsväckande stort antal, för att ta emot liv och välsignelse från mig, och mitt namn kommer att äras stort över hela jorden.

Min kära, jag har gett dig en viktig plats i de planer och syften som jag har, och det är enligt min strategi. Du är som en vaktpost som har utsetts till ett uppdrag, och den roll som jag har gett dig att spela är mycket viktigare än du förstår. Tillåt inte fienden att övertala dig till att lämna din post.
Jag säger dig igen, du är en livsviktig del av ett levande pussel. Din position är strategisk och jag har noggrant format dig för det. Om du lämnar din plats, då blir det ett gapande hål som innan annan bit kan passa in i lika bra som du. Lyssna inte till de lögner som fienden, djävulen, talar till dig. Tro inte på honom när han säger att jag har placerat dig på fel ställe, eller att jag har diskvalificerat dig.

Min kära, du är kallad och utvald för en tid som denna; min smörjelse är över dig och min Ande är i dig. Du är inte ensam eller övergiven eller glömd. Jag är med dig för att sätta dig i stånd att göra allt det jag har kallat dig till. Var inte rädd, du lilla, för jag har placerat dig på precis rätt ställe, så att du passar ihop med andra för att mina syften ska fullgöras, mitt namn till ära.

Förmedlat av Teresa Seputis

Källa: http://www.openheaven.com/forums/forum_posts.asp?TID=24252&PN=1

Inga kommentarer: