måndag 13 oktober 2008

Klä dig i min mantel

Ytterligare ett viktigt profetiskt tilltal som översatts till svenska:

Klä dig i min mantel
(Cover yourself)

Du har läst att "I begynnelsen skapade Gud." Det är sant, men jag fortsätter att skapa. Jag öppnar dörrar som tidigare var stängda. Jag öppnar brunnar som varit torra och tilltäppta. För dem som älskar mig skapar jag vägar som gör att de lyckas.
Jag har skapat allt, och mina lagar håller allting på sitt rätta ställe. Jag existerade före tiden och jag lever fortfarande.Jag finns här så att du kan få en ny start. Genom min lag blir du ledd till allt du behöver.
Jag är vägen till fullbordan och den tillfredställelse som du söker. Klä dig i min mantel.

Ursprunglig text: http://profetiskt.blogspot.com/2008/09/cover-yourself.html

Inga kommentarer: