söndag 26 oktober 2008

Var stilla

Uppmuntran från Faderns hjärta till våra hjärtan:

Var stilla
Var stilla och besinna att Jag Är Gud. Titta inte till höger eller till vänster, eftersom Jag Är din tros upphovsman och fullkomnare. Jag Är inte i stormen, jordbävningen eller elden. Jag Är i tystnaden och i det fördolda. Din framtid är i mina händer, så bli inte förskräckt av nattens fasor. Ta vara på din tid genom att sitta vid mina fötter. Lyssna till mina bud.
Tro och tvivla inte. Håll inte blicken fäst på fienden vid dörren. Jag Är dörren! Då du sätter dig ner vid mina fötter så kommer jag att visa dig hur du ska gå tillväga och även låta dig förstå min strategi. Kom och sätt dig vid mina fötter, älskade, och tro att Jag Är och att Jag Är den som belönar dem som ärligt söker mig.

Bibelhänvisningar:
1 Kung 19:11, 12, 5 Mos 5:32, 33, Jos 1:7, Ps 27:5, Ps 91, Ords 4:20-27, Dan 2:47, Matt 5:44, 45, 6:6, Luk 10:38, 42, Joh 10:1-18, 14:15-21, 16:13, 2 Kor 10:3-5, Hebr 11:6, 12:2

Inga kommentarer: