torsdag 30 oktober 2008

Unik väckelse i Sverige

Moderatorn för Pray Sweden läste i en tidning om en evangelist som var i Sverige 1985. Han sade då bl.a följande:

"Jag har varit i heltidstjänst för Herren i mer än 20 år och rest över hela världen. Jag har sett lama resa sig upp, blinda har fått sin syn, cancertumörer har bara upplösts i intet. Vid tre tillfällen har jag varit med och rest upp döda. Men vad Gud håller på att göra här i Skandinavien är något som övergår vad jag hittills sett."
Evangelisten berättade att han under hela mötet inom sig hört orden:
"Sverige skall bli frälst".
"Den väckelse som kommer över det här landet är unik" sade han.
"Den kommer att beröra hela kristenheten. Endast en liten del kommer att ställa sig utanför vad Herren kommer att göra, men det är en minoritet som inte kommer att ha något inflytande."
"Vi behöver varandra och måste lära oss att leva i kärlek även om vi tycker olika i en del frågor."
"Vi har en Herre Jesus som vi skall tjäna tillsammans. Gud vill utgjuta sin Ande till människors helande, frälsning och upprättelse. Låt oss tillsammans samarbeta med honom i detta stora perspektiv och inte luras till att bekämpa varandra på grund av prestige." slut citat

1 kommentar:

pdny sa...

För de kristna som har jobb bland icke-kristna vet liksom jag att det är fullständigt omöjligt att prata någon till att bli kristen! Vad Sverige behöver är ett bad i helvetets eld och plågor under en längre tid för sitt eget bästa!!! När allt är borta för svensken så börjar denne att ropa på Gud, inte förrän då kan Jesu kristi offer på golgata kors för oss eländiga människor komma till någon nytta!!! "Samvets-väckelse" är bara något som finns i fantasins lilla rosa värld!!! Förbered er!!!