måndag 13 oktober 2008

Lägg i en högre växel (och pressa på)

Här kommer en översättning av ett angeläget profetiskt tilltal som tidigare publicerats på engelska:

Lägg i en högre växel (och pressa på)
(Gear Up And Press In)

Jag väcker till liv de gåvor som finns i dig och låter dem komma fram, och jag använder dig
också under tiden som du förbereds för större gärningar i framtiden. Och genom dig vill jag rasera fästena och bålverken då ni samlas i min kärlek och enhet, och med det syfte som jag har.

Ja, idag utgjuter jag min härlighet, och jag för dig från härlighet till härlighet. Genom min eld renar jag dig och gör dig till ett rent kärl som ska göra min Faders arbete i landet. Och då du förlorar dig själv i min närvaro, vill jag uppsluka dig med min kärlek, och jag vill uppmuntra dig och ge dig hopp.

Ja, jag ska ge dig styrka. Jag ska ge ny vind i dina segel. Jag ska ge dig tydlig ledning om vilken väg du ska gå. Sträck på dig för du är accepterad i den Älskade. Du är viktig för mig. Du är min ögonsten, min brud. Detta är en dag att glädjas på.

Se inte på vad fienden gör för att hämnas. Han känner sig bara hotad för att han förlorat så mycket mark. Ja, du gör stora framsteg i mig, genom att riva ner fiendens rike. Ge inte upp. Fortsätt att pressa på. Murarna rasar. Ett stort genombrott står för dörren. Ja, du har en öppen himmel, över varje kontinent, varje land och varje stad. Skrik ut ett mäktigt segerrop, för jag kommer.

Du har endast fått smaka en liten del av min härlighet. Det bästa är ännu kvar. Ställ hjärtat i rätt position, så jag kan använda dig på ett mäktigt sätt. Ödmjuka dig inför min nådastol, så ska jag lyfta upp dig. Jag ska befordra dig till en högre grad i min armé, och ge dig större auktoritet, om du ger dig helhärtat till min vilja och mina vägar.

Ursprunglig text: http://profetiskt.blogspot.com/2008/09/gear-up-and-press-in.html

Inga kommentarer: