måndag 1 december 2008

Först av allt: Bed för ledare!

Först av allt: Bed för ledare!
2008-11-19

Vår uppgift som kristna är att bedja om Guds välsignelse för var och en i ledande ställning så att de ser vad som är rätt. Annars korrumperas de i tanken och frestas att fatta felaktiga beslut som strider mot Guds Ord.

Denna uppmaning från Bibeln gäller alla kristna oavsett om vi sympatiserar med moderater, socialdemokrater, folkpartister eller vänsterpartister. Uppmaningen från Gud gäller mig som kristen oavsett om jag gillar det statsministern gör eller ej. Uppmaningen att bedja gäller även om jag inte delar de värderingar som ledarskapet har. Gud vill att jag ska be för alla ledare – innan jag ber för min egen personliga del!

En god regering är Guds vilja
Goda ledare är Guds vilja och det får vi genom att bedja för ledarskapet på alla nivåer i samhället – regeringens och riksdagens medlemmar och andra politiker i samhället, chefer på arbetsplatser, polisen, skolledare, lärare …
Ber vi inte för våra ledare att Gud ska välsigna och leda dem i deras beslut får vi ledare som inte är goda för landet. Har vi anledning att kritisera ledare i vår närhet betyder det att vi inte har bett ner Guds välsignelser över dem.

Vi har sådana ledare som vi förtjänar.

Vill du behaga Gud? Då ska du allra först be för alla dem som har något att säga till om! Då kan vi föra ett lugnt liv utan onyanserade och respektlösa påhopp från myndigheter och massmedia som vi har sett så mycket av de senaste åren. Att be för ledare är rätt, det behagar Gud. Alla människor kan bli frälsta. För att det ska ske måste de komma till kunskap om sanningen. Det sker genom ständig förbön för människor under ledning av den helige Ande. Ledare behöver förbön Vi kristna måste förstå att vår uppgift är att be för ledare på alla nivåer och på alla områden! Gör vi inte det blir en ledare snabbt ett lätt byte för onda makters spel. Bibeln berättar att detta spel kommer att öka med åren, inte försvinna. Den verklighet som presenteras av medias nyhetsförmedling bekräftar detta.

En människa som inte har Jesus i centrum har inte en chans att gå fri från ond manipulation. En sådan människa är helt öppen för mörkrets påverkan. Särskilt allvarligt är det om det gäller enledare av något slag. Det är här vi kommer in som förebedjare. Våra förböner, under ledning av den helige Ande, skapar en fredad zon i tankevärlden för ledaren. När vi ber för dem som är i ledande ställning stoppas och begränsas det onda inflytandet över dem. Gud kan leda och han vill leda utifrån sitt folks förböner! Om vi inte ber växer ondskan i landet. Ber vi för våra politiker och andra ledare begränsas ondskans inflytande.Gud vill att evangelium ska förkunnas. En god överhet underlättar förkunnelsen. Därför är en god överhet Guds vilja.

Gud välsigne dig!

från www.bed.nu

Inga kommentarer: