måndag 16 mars 2009

Ny blogg "Under och tecken"

Apg 14:3
Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.

I denna sena tid tror jag Herren mer och mer kommer att bekräfta sitt Ord genom under och tecken, även här i Sverige. I takt med att det personliga vittnesbördet försvinner från våra gudstjänster, så känns det angeläget att via internet förmedla vad Herren gör, så att fler får veta vilken mäktig Gud Han är

Därför har jag också idag sjösatt en ny blogg som heter "Under och tecken" Något säger mig att vi står inför en tid där det inte kommer att bli svårt att fylla den med innehåll!Varje inlägg skall dock prövas, för i den sista tiden skall också många falska under och tecken ske.

Matt 24:23
Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

http://www.underochtecken.blogspot.com/

Inga kommentarer: