måndag 9 mars 2009

Översättning "From Knowledge To Experience"

Från kunskap till erfarenhet – Cheryl Johnson
(From Knowledge To Experience)

18 feb 2009

Då jag lyssnade, hörde jag Fadern tala. Hans röst var mild och vänlig och då han talade upplevde jag en stark känsla av att jag befann mig i Vishetens närvaro. Jag hade aldrig förut tänkt på att visheten skulle kunna vara så påtaglig och levande, men då jag upplevde detta, så insåg jag med bävan, att Gud verkligen är Liv och allting i Honom och hos Honom är levande och ja, visheten benämns som en person i Ordspråksboken.

Detta är orden jag tog emot:

Mina barn, när jag ber er att sprida evangeliet, är det inte er kunskap om mig som jag vill att ni ska dela och föra vidare, det är er relation med mig som jag vill att ni ska berätta om. Detta är inget ni kan göra, det är något som ni är. Förstår ni mina barn, ni kan inte ge något som ni inte har. Ni kan inte vara något som ni inte är. Om läran och erfarenheten inte är ett – så kan ni inte komma längre. Det förstår ni, eller hur? Det ni tror om mig med ert förstånd förändrar bara ert yttre – det har ingen kraft att förvandla er på insidan.

Jesus levde ett heligt liv fylld med kraft att övervinna synden och göra stora mirakler. Han kunde göra det, eftersom han stod i rätt förhållande till mig – inte på grund av hans förståelse av mig utifrån köttet – utan på grund av hans andes förmåga att höra min röst och följa mina instruktioner. Hans hjärtas önskan var att se genom mina ögon och förstå på det sätt som jag förstår.

Jag beviljade hans hjärtas önskan. Jesus levde genom Anden, ett liv i tillbedjan, bön och kraft, försedd med kraft av mig för att förstå mitt ord, försedd med kraft av mig för att övervinna synden, försedd med kraft av mig att göra min vilja. Vet du vad den krafttillförseln bestod av? Vår gemenskap! Och genom hans död och tack vare vår kärlek till er, så har han gjort det möjligt för dig och mig att få en likadan kontakt, utan slöja. Ni har ett nytt förbund med mig. Det är min Ande i er som gör jobbet. Det är bara min Ande som kan förvandla lärosatser så de blir levande och verkliga i er.

Var och en av er har en lampa. Den gav jag er första gången ni kom till mig. Oljan i lampan kommer bara genom gemenskap med mig, ande till Ande. Ni behöver min olja i era lampor. Denna olja är uppenbarelsen av mitt ord som kommer genom gemenskap, och i den mån ni inte har den, så vandrar ni i det som är dött.

Prägeln på den tid som ligger framför er kommer att bevisa det. Jag har förelagt dig liv och död, välj då livet. Jag inbjuder er … det är en inbjudan att lära känna Mig genom Min Ande, inte genom ert intellekt, förstånd och känslor.
Ert förstånd och er själ (med alla känslor) är värdefulla och viktiga men de är inte herrar, de är tjänare till er ande och när er ande leds av min Ande och ert sinne och känslor följer er ande – det är då ni är i Kungariket.

Jag utgjuter min Ande över er. Detta år ger jag er min olja som gör det möjligt för er att förtrösta på mig, varje stund av dagen, för att se det jag ser, för att göra det jag gör och höra det jag säger. Ni tar emot detta då ni förtröstar på mig som ett barn. Ni tar emot detta då ni blir beroende av mig som ett barn.

Så, vill ni ta emot denna olja? Vill ni dö bort från er självständighet och förtrösta på mig?
Dö bort från er rädsla att lita på det som ni inte ser (förstår), för det är trons natur, att lita på det ni inte ser (med er kroppsliga kapacitet, men ändå är det som ni ser med er andliga kapacitet), Hebr 11:1.
Jag är Ande mina barn, inte kött. Jag uppenbarar inte Mig själv för ert förstånd och era känslor, jag uppenbarar Mig endast för er ande.

Alltför länge har ni levt oberoende av mig. Ert förtroende för ert förstånd och era känslor, och ert behov av att ha kontrollen, håller er borta från den sanna tron i mig. Världen lär er att om ni litar på det som ni inte kan se, känna, ta på eller förstå rent logiskt, då har ni fel.
Sådan självständighet från min Ande, kan sippra in i er personlighet redan som barn och väva sig in i er så bra att ni inte ens ser att den finns där.
Å andra sidan, medan er värld lär er att bli oberoende av min Ande, så lär den er också att lita på det som är falskt.
Ni söker efter diverse starka strukturer och idéer, ja, även det som ni har lärt om Mig och Mitt ord, och ni litar på det, i tro på att det kommer att hålla er uppe och det blir er trygghet.
Den känsla av trygghet som ni har här är emellertid falsk och rädsla, otro, tvivel, manipulation, kontroll, otrygghet, avundsjuka, konkurrens, oenighet och olika köttsliga lustar kommer in i ert liv. Allt detta innebär döden för er.
Jag är den som har gett er ett förstånd (medvetande) och känslor (själ) men de har skapats så att ni effektivt kan förstå, erfara och dela det som er andliga människa har kunskap om och tar emot från mig, inte tvärtom.

Din självständighet mitt barn är ingen trygg plats, ditt beroende av människan eller mänskliga idéer och strukturer istället för mig är ingen trygg plats, Jag skapade inte dig för att du skulle vara oberoende av mig. Jag skapade dig för gemenskap, gemenskap med mig – ande till Ande.

Värdera mig inte efter din erfarenhet av världen omkring dig. Du relaterar inte till Mig genom det du har tillsammans med människor – nej. Du relaterar med människor genom det du har med Mig.

Jag är kärleken som övervinner allt. Jag är Fadern som kan ge dig vila från platsen där ensamhet och självständighet råder och där rädsla, smärta och behovet av att ha kontroll stjäl från dig varje dag.
Så se upp, se genom dina andliga ögon, de gröna betesmarkerna som jag har berett för oss att gå på tillsammans. Ja, det ser ut som att gå på vatten med dina fysiska ögon, eftersom du förstår vad jag ber dig om, jag ber dig att dö från din självständighet på varje område i ditt liv, så ja, det här är en inbjudan att gå på vattnet med Mig, men mitt barn… sanningen är att det inte finns något som är mer orubbligt än att gå på vattnet med Mig. Och om du önskar, så kommer jag att öppna dina andliga ögon så du kan se det, och ger dig nåden att ta steget ut med mig.
Jag håller din hand och du kommer att gå med mig in i friheten du söker och behöver och förtjänar, eftersom du är mitt barn. Vandra med mig i Kungariket.

Cheryl Johnson
Cheryl@kingedwardltd.com

http://profetiskt.blogspot.com/2009/02/fran-kunskap-till-erfarenhet.html

Inga kommentarer: