onsdag 13 maj 2009

Det är tid för Sverige, det är tid för dig!

Från Jesus My Lord:

DET ÄR TID FÖR SVERIGE, DET ÄR TID FÖR DIG!
2007 sept

Herren behöver dig. Kroppen måste resas upp, alla lemmar är viktiga!

TILLGÄNGLIGHET OCH ÖVERLÅTELSE
Det handlar inte om vad du är, hur du är, din svaghet eller dina omständigheter. Det handlar om tillgänglighet från Guds sida och vilja från din sida. Den vilja som kommer av kärlek, inte av egoism. Inte genom attityden: Jag och min kallelse. Utan genom attityden: Jag älskar dig Jesus, gör vad du vill genom mig för ditt rikes utbredande. Det enda som är viktig är vandringen i lydnad och tro, att gå med förvissning att Herren är med mig. Du hamnar inte på en bergstopp bara för att du säger: Gud har sagt att jag ska stå på toppen av ett berg. Du hamnar inte på land på andra sidan vattnet bara för att Gud har sagt: Du ska utbreda dig i landet på andra sidan vattnet.

ETT ORD FRÅN GUD
Det börjar med ett ord från Gud, ett tilltal, en profetia eller en vision. Det första är att säga samma som Gud, att ta emot ordet och att hålla med om vad ordet säger. Se Maria Jesu mor, se Josef, Nehemja osv.

TALA I TRO OCH AGERA I LYDNAD
När vi talar det Gud säger, sätter skapelseprocessen igång. Men det räcker inte att bara tala för att du plötsligt ska befinna dig på toppen. Du måste börja AGERA i lydnad till det du bekänt. Du måste möta profetian i handling. Bekännelsen gör att förberedelser börjar ta form i det andliga, skapelseprocessen. När du sedan GÅR i LYDNAD till ORDET, så märker du plötsligt att allt är förberett, att Gud har gått före. Allt är på plats så att du ska kunna bestiga berget eller ta dig över vattnet till andra sidan.

FÖRTRÖSTAN
Tänk dig att du står inför att bestiga berget. Innan du började gå, såg det omöjligt ut, men du upptäcker att någon har gått före och röjt framför dig bland buskar och träd, stenar har kastats åt sidan på vägen upp för berget. Det står en picknickkorg utplacerad precis där du kommer och går exakt när du är hungrig. Och du fattar, jag är mitt i Guds vilja! Du tittar ner och tänker: hur kom jag hit? Det ser ju omöjligt ut nerifrån att ta sig upp. Du får tro och tänker att Gud måste vara med dig. Du tar några steg till i lydnad, samma sak händer, du förvånas över hur förberett allt är och inser att allt du utför på vägen är i och genom Guds kraft. Du vet att du i din kropp, din egen styrka är alldeles för svag för att klara det här. Men du inser att du gör mer och större saker på vägen upp än vad du nånsin kunnat tänka dig. Det är en vandring, steg för steg i lydnad, där du når nya nivåer, nya platåer för varje trofast steg i lydnad. Din förtröstan är det Gud har sagt och att han är med dig! Bara för att Gud har visat dig målet, så är inte det de enda du kommer att göra, andra uppgifter möter dig under vägen. Han visar dig målet, både för att du ska tala det och för att du ska ha siktet inställt på vägen för att nå målet.

PRÖVNINGAR OCH TEST
Gud kommer att pröva dig på vägen, du kommer att göra många saker du inte vill, inte räknat med och möta omständigheter du inte trodde du skulle hamna i. Möta människor du inte trodde fanns :-) Se varje tillfälle som ett test. För vi prövas, både i trofasthet till Gud och till varandra. Vi prövas i lydnad, i uthållighet och formas i vår karaktär genom omständigheterna. Där ser Gud hur vi handskas med saker, med varandra och hur vi reagerar, så att vi är rätt rustade för det som ligger framför. Vi testas var vår brytpunkt är, när vi vill ge upp. Osv.

RUSTAD
Vi är svaga på olika ställen. Gud sa mig en gång när jag var störd på en persons svaghet. "Passa dig du är precis lika svag som alla andra" Så vi behöver inte knäckas när vi märker att vi faller på något, alla människor faller på något även om det inte är samma som du. Det viktiga är att inte ligga kvar, utan att resa sig igen i DHA:s kraft, lära sig, så att det blir till nytta. Då är du mer rustad för nästa grej. Det är nämligen inte bara picknickkorgar från Gud på den väg du ska gå.

Du kommer även att möta rytande lejon och andra motstånd på vägen och behöver vara rätt rustad för att klara det. Gud sänder oss aldrig ut på uppdrag som vi inte är rustade för, därför tar det olika tid för olika personer att bestiga samma berg. Någon kanske måste vara kvar lite längre på en nivå, för att man inte är redo att gå vidare innan man blivit rustad för tuffare uppgifter och motstånd.Det är Guds nåd som håller oss uppe.

Tänk dig att du fick tilltalet att du skulle utbreda dig i landet på andra sidan. Efter att du sagt Amen till ordet, har du börjat att röra dig mot profetian. Du är rädd, du måste gå ut på vattnet, du vet att det inte går i mänsklig styrka att gå över vattnet till andra sidan. Men du tar ditt första steg i TRO, för att du älskar Jesus och vill så gärna lyda honom. Det gör ont i magen, du darrar i knäna och fienden viskar i ditt öra: Vem tror du att du är? Hur kan du tro att du ska kunna gå över vattnet till andra sidan, du är ju ingenting. Du kommer att misslyckas och drunkna. Alla människor på stranden kommer att se dig misslyckas osv. Men genom ett enda ord från Herren, får du styrka att ta första stegen. Du hör i ditt hjärta en stilla viskning från Herren: GÅ mitt barn, jag ska aldrig lämna eller överge dig, jag är med dig alla dagar till livet slut. Du får kraft genom den Helige Ande och du går. Till din förvåning ser du att det bär, även fast du inte hade mycket tro när du började.

Du gick på Andens maning, just på rätt ställe och ser att där du sätter dina fötter är det stora stenar utplacerade under vattenytan. Du tänker: Oj, allt är ju förberett, Gud har gått före. När du kommit en bit ut och tittar tillbaka mot land tänker du WOW, hur gick det här till, hur kom jag hit?, Då får du mer tro och förstår att Gud är med dig, så du går lite längre ut... Det blir lite tuffare omständigheter, du går ju i lydnad! Det stormar omkring dig, så du känner att du vill ge upp, du vill backa tillbaka. Plötsligt mitt i värsta stormen, så står han där. JESUS! Du fäster dina ögon på honom och Han blåser lite Helig Ande på dig och säger: GÅ i Herrens din väldiga kraft! Han påminner dig om sitt ord, att du är mer än en övervinnare och att HAN är ditt segerbanér. Du blir frimodig och fortsätter i Andens kraft. Det stormar fortfarande lika, men du känner inte längre att du är rädd och vill ge upp. Du bara fortsätter... Nu börjar du skymta andra sidan och det ger dig en starkare fokus att fortsätta trots allt motstånd på vägen. Du vet att vägen till fullbordan av Guds tilltal, av profetian över ditt liv, över din stad eller ditt land endast kommer att fullbordas genom dig om du vandrar bit för bit i den Helige Andes kraft hela vägen i lydnad.

UTAN KOMPROMISS
Det är viktigt att inte kompromissa! Jesus trugade inte, när folket tyckte att hans tal var för hårt.
De gick därifrån för att de tog anstöt av hans tal, då ropade han inte tillbaks dem med orden: vänta, ni behöver inte göra allt som jag sa om det känns för jobbigt. Jesus kompromissade inte med sin kallelse, eller med sanningen om vad han hört Fadern säga även fast många av hans lärjungar drog sig undan och inte följde honom. Han sa därför till sina 12 lärjungar: "Inte vill väl ni också gå bort"?

Det var inte precis det svar som vi skulle ge i församlingen idag. Vi jämkar och kompromissar både med kallelsen och med sanningen för att samla så många som möjligt, för att vara människor till lags? Vad är vitsen med det? Gud bekänner sig inte till kompromiss. Vi får ingen lön för halv lydnad, vi kommer inte ens in i Guds fulla plan genom halv lydnad och kompromiss, även om det ser bra ut på ytan. Gud sa till mig en gång, halv lydnad är ingen lydnad, se på Kung Saul!

1 Sam15:20
Saul svarade Samuel: "Jag har ju hört HERRENS röst och gått den väg som HERREN har anvisat mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett amalekiterna till spillo.


1 Sam 15:21
Men folket tog av bytet får och nötboskap, det bästa av det som skulle ges till spillo, för att offra det åt HERREN, din Gud, i Gilgal."


1 Sam 15:22
Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.


1 Sam15:23
Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung."


1 Sam 15:24
Saul sade till Samuel: "Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem.


1 Sam 15:25
Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe HERREN."


1 Sam 15:26
Samuel sade till Saul: "Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel."


Det finns inget mitt emellan, det är allt eller inget!

LYDNADEN
Dom 2:17
Men de lyssnade inte heller på sina domare utan höll sig trolöst till andra gudar och tillbad dem. De vek snabbt av från den väg som deras fäder hade vandrat i lydnad för HERRENS bud och gjorde inte som de.


1 Sam 15:22
Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.


Rom 1:5
Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.


Rom 5:19
Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.


Rom 6:16
Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?


Rom 15:18
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning,


1 Kor 9:27
I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.


Hebr 5:8
Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.


1 Petr 1:14
Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga.


1. TILLGÄNGLIGHET OCH ÖVERLÅTELSE
2. ETT ORD FRÅN GUD
3. TALA I TRO OCH AGERA I LYDNAD
4. FÖRTRÖSTAN PÅ GUD
5. VISIONEN, MÅLET I FOKUS
6. PRÖVNINGAR OCH TEST
7. RUSTAD
8. GÅ I ANDENS KRAFT
9. UTAN KOMPROMISS
10. FULLBORDAN GENOM UTHÅLLIGHET I LYDNAD
/Carmelina

Källa: http://www.jesusmylord.se/carmelia/3.html

Inga kommentarer: