tisdag 12 maj 2009

Förebedjardag för Nordvästra Skåne

Välkommen till ekumenisk förebedjardag för Nordvästra Skåne
Lördagen 23/5 kl 9-21 på Heljarödsgården

”Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade:”Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter”.” (Upp. 4:1)

Vi lever i en tid då vi som Guds folk mer än någonsin behöver se och förstå Guds väg för oss och vara villiga att vandra den. Förebedjartjänsten har genom historien visat sig vara avgörande för om Guds folk på en plats har kunnat resa sig till att verkligen vara jordens salt och världens ljus.

Guds löfte är att han vill ”höra oss från himmelen, förlåta vår synd och skaffa läkedom åt vårt land”, men bara om vi ”ödmjukar oss och ber och söker hans ansikte” (se 2 Krön. 7:14).

I Nordvästra Skåne bor ca 300.000 invånare i 10 kommuner på en yta lika stor som Uppsala kommun. Ett projekt pågår inom Skåne Nordväst för att öka samordning och samverkan mellan kommunerna kring viktiga strategiska frågor inom hela denna region.

Vi vill inbjuda dig som känner maningen från Gud till bön och förbön till en dag då vi tillsammans ”lyfter blicken” och ser på vår region med Guds ögon, och kan få inspiration till att på samma sätt börja samverka i bön för allt Guds folk och för väckelse i hela detta område.

Vi kommer också att få undervisning av Patrik Sandberg från Örebro, som har lång erfarenhet av strategisk bön för vårt land som tidigare ledare för bönenätverket ”Cross Sweden”, samt tillfällen till goda samtal och gemenskap.

Program

09.00 Frukost
10.00 Inledning, lovsång, bön
10.30 Undervisning 1; Patrik Sandberg
11.15 Gemensam bön
12.00 Lunch
13.00 Bönepromenad
14.00 Undervisning 2; Patrik Sandberg
15.00 Fika
15.45 Workshop på temat ”Strategisk bön för din ort”
17.00 Middag
18.00 Kvällsgudstjänst; lovsång, bön, förbön,
Predikan: Patrik Sandberg

Kvällen avslutas senast kl 21. Vi vill uppmuntra alla att vara med från frukost till kvällsgudstjänsten, då vi tror att möjligheten att lära känna varandra och få flera tillfällen att be för och stärka varandra är en viktig del av målet med dagen.

Pris för samtliga måltider och fika: 180:-
OBS! Anmälan till måltiderna senast 15/5 på tel. 042-68024.
Kollekt tas upp till Heljarödsgården i samband med kvällsgudstjänsten.

För vägbeskrivning och mer information om Heljarödsgården, se http://www.heljarodsgarden.se/

För frågor om bönedagen, kontakta Torbjörn Erling, 0734-482600

Inga kommentarer: