söndag 10 maj 2009

Sverige Inför Ett Vägskäl

Sverige Inför Ett Vägskäl
(En Vision) May 9, 2009

Jag såg Sverige som ett stort skördefält som var moget och klart att och bärgas in. Problemet var att skörden inte var av mänskosjälar utan en skörd av synd som skulle komma att vålla mycket stora svårigheter och död.

Sedan såg jag hur Gudsfolk vände sig till Gud med brustna hjärtan i bön och fasta, och hur Gud förlät syndaskörden, och istället sände en skörd av mänskosjälar mäktigare än någonsin i landet historia.

Ty den lön som synden giver är döden. Men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus (Rom. 6:23).

Roger Wågsjö


se också det profetiska tilltalet "Sädesfältet" :http://profetiskt.blogspot.com/2007/08/sdesfltet.html

Inga kommentarer: