onsdag 13 maj 2009

Stå upp och var ljus!

Från Jesus My Lord:

Stå upp i helighet
Solen sken, det var vindstilla. Det står träd runtomkring hagen. Plötsligt faller ett regn av gula löv ner över "huset" men det ser ut som guld som strös över. Jag kom så av mig att jag var tvungen att berätta för min syster i telefon, då tar den Helige Ande tag och Herren säger: "Så som du ser ska ske, jag ska strö guld över mitt hus"! Jag blev så upprymd i min ande, så jag sa att jag ville sluta prata och börja be.

Då kom följande tilltal till Guds folk:
Stå upp, stå upp och var ljus mitt folk. Det är tid att bryta sig ur fångenskapen. Gå upp på berget och skåda, säger Herren. Se vad jag har för er mitt folk. Säg inte längre till din syster eller broder, vilken väg går du på? Gå med mig! Nej, var och en ska gå sin givna bana, den ene tränger inte den andre. Dra och slit inte i varandras mantlar! Se till att du håller din egen mantel hel och ren. Det är tid att stå upp i helighet!

En ny tid!
En ny tid för världen, en ny tid för mitt folk. Nöd för världen, förnyelse för mitt folk. Se er inte om på det som förut har varit, se jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte.
Tronfurstar reser sig upp, orättfärdigheten och ogudaktigheten breder ut sig, men mitt folk ska resas upp i kraft och härlighet och ni ska gå segrande ur striden. Se inte på er själva som misslyckade, se på er som jag ser på er: Prinsar och prinsessor, ett heligt prästerskap, Guds älskade, mina barn. Om jag är för er, vem kan då vara emot er?
Bada dig i rent vatten, klä dig i vita kläder, jag ska smycka dig min brud, ty jag kommer snart. AMEN

Kommentar
Det är tid att sluta med smädelser, lögn, förtal och anklagelser mot syskon och deras kallelse i Herren. Det är tid att klä oss som Guds utvalda, heliga och älskade...
Kol. 3:12-14. Det är tid att fullständigt ikläda sig Kristus! Han är den rena källan , med det rena vattnet. Tid att rena oss med ordet, tvätta bort världens smuts ur våra liv, gå ut ur gråzonen och vara ljus och salt i den här världen.

Carmelina 051014

Källa: http://www.jesusmylord.se/carmelia/7.html

---------------

Jesaja 60:1-3

1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Läs gärna hela kapitlet!

1 kommentar:

"B" sa...

Mycket bra skrivet!
Så sant..

Amen