söndag 8 maj 2011

Bön för uppbyggda murar

Häromdagen fick jag ett mail där en syster delar med sig av sin nöd för vårt land. Hon skriver bla att vi behöver ta upp striden och kämpa för sanningen och att vi behöver återta vårt land för Guds namns skull.

Hon skriver också:

"Min bön riktar sig mot att vi ska stå eniga och bygga upp Sveriges och dess orters murar så att vi kan stå emot den onde. Han har fått härja fritt alltför länge och det är dags att vi ger oss in i striden med det segerbaner som Jesus har gett oss genom sin seger på korset."

Hon delar också med sig av ett par budskap som hon fått vid två olika tillfällen:

1. Såg ett stort stålparaply och hur det öppnades/restes upp och hur människor kom och sökte skydd under det. Efter att frågat Gud varför paraplyet var av stål så såg jag hur det började regna stenar och hur paraplyet skyddade de som stod under det. Upplevde att Gud sa att om församlingarna och vi kristna inte inser allvaret i den situation vi står i och tar hans varning på allvar, utan istället står med vanliga tygparaplyer och tror att det ska ge tillräckligt med skydd, så kommer vi (och de som vi har bjudit in under vårt paraply) inte att klara oss undan stenhaglet.

"så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. 14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli räddad, men som genom eld." - 1 Kor 3:13-15

2. Såg en vingård och hur vindruvor hade planterats i bänkar. Mellan bänkraderna ålade stora ormar omkring och tog och åt av vindruvorna. Kände en vrede inom mig över hur satan (ormarna) har fritt utrymme att "stjäla, döda och förgöra" och en akut nöd att be för "arbetare till skörden" samt att vi, kristna/arbetare har mod att stå upp emot satan och inte acceptera hans lögner eller försök att stjäla från oss och bryta ner det Gud har och håller på att bygga.

"Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen." - 1 Pet 5:8-11

"Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly från er. Närma er Gud och han ska närma sig er" - Jak 4:7-8

Förmedlat av Noomi Landin

Jag uppmanar alla som delar denna nöd för vårt land att ställa sig i gapet och vädja för vårt folk så att det inte blir som det står i Hes 22:30:

30 Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. 31 Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN."

För några år sedan fick jag själv följande tilltal:

”Herren talar till mig om vårt ansvar att varna, att vara väktare på muren. (se Hes 33) Herren vill resa upp en rättfärdighetens mur som skydd för detta land. Denna mur är byggd av levande stenar och Jesus själv är den viktigaste stenen i denna mur. På varje krönsten brinner en eld och den som försöker ta sig över muren kommer att förtäras av denna eld. Jag tror detta är Herrens egen eld. Den här muren behöver bli hög, fler och fler människor behöver omvända sig och fogas in i muren. Ju högre muren blir desto längre kan också väktaren se och lättare varna för de attacker som kommer.”

Min längtan är att vi är många som reser oss upp och förenar oss i bön för att de rättfärdiga murarna i vårt land skall byggas upp igen!

Guds välsignelse! Barnabas

2 kommentarer:

Malmö bönerum sa...

http://malmobonerum.weebly.com/

sprid gärna

barnabas sa...

Tack för tips, Malmö Bönerum! Vilket bra initiativ! Har tittat runt på er hemsida och känner en stor förväntan på vad Herren vill göra för er stad genom era böner. Har en sak kring Malmö som jag upplevde i samband med Citytunnelns invigning som jag nog ska lägga ut på bloggen.
Guds välsignelse! Barnabas