lördag 21 maj 2011

Skakningar och rening

Publicerar ett mail jag fick av Noomi efter att hon läst bloogposten "Det kristna inbördeskriget". Det ligger också i linje med den "Hiskia-rening" jag upplever pågår just nu. Tack för lyhörda och vakna syskon! All Guds välsignelse!! /Barnabas

"Jag läste just på din blogg om "det kristna inbördeskriget" och kände att jag nog ska dela med dig vad jag upplevt Gud talat till mig om den här senaste veckan:

"Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar." - Joh 15:1-8

Jag upplever att Gud sagt att det ska komma en tid av "gallring"; ungefär som när en orkan går igenom en skog och rycker upp träd och på så vis gallrar ut de träd vars rötter inte rotade sig nog djupt. På samma vis tror jag att vi kommer se en gallring inom de kristna kretsarna där de grenar "som inte bär god frukt" kommer att skäras bort för att de grenar som bär frukt ska få mer utrymme att växa och sprida sig.

En skog mår bra av att gallras så att de friska träden kan få de solljus de behöver samt den plats de behöver (både ovan och under jord) för att kunna sprida ut sig och "bära frukt". Bland Sveriges kristna finns det grenar som inte bär god frukt och på så vis hindrar de andra grenar att växa och bli föredömen. Jag upplever att Gud inte är nöjd alls med hur kristenheten har utvecklats här i Sverige och att det ska komma en storm eller en "omskakning" för att "det som vacklar skall försvinna" (Heb 12:27).

"Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen." - Heb 12:25

I profeten Haggajs bok kan vi läsa om hur Gud uppmanar sitt folk att bygga upp Herrens hus och Gud tillrättarvisar dem för att de blivit slöa och i och med profetens ord till folket så "böjde de sig i fruktan för Herren" (v. 12b). Senare i kapitel 2:4-10 kan vi läsa dessa verser:

"Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur? Fatta mod, Serubbabel! säger Herren. Mod, överstepräst Josua, Josadaks son! Mod, allt folk i landet! säger Herren. Till verket! Jag är med er, säger Herren Sebaot - det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten - och min ande finns hos er. Var inte rädda. Ty så säger Herren Sebaot:

Inom kort, mycket snart,skall jag skaka himmel och jord,hav och land.Jag skall skaka om alla folk,de skall komma hit med sina dyrbarheter,jag skall skänka härlighet åt detta hus,säger Herren Sebaot. Mitt är silvret, mitt är guldet.Så talar Herren Sebaot. Härligheten hos detta hus skall bli större än den förut var, säger Herren Sebaot. På denna plats skall jag ge er fred och välgång. Så talar Herren Sebaot."

Jag upplever att Herren säger att "hans ande finns hos oss" men att vi måste börja tänka på hur vi har det (1:5) och börja bygga upp Guds hus (kristi kropp). Han dröjer för vår skull men samtidigt vet vi att han kommer att komma som en tjuv om natten och vi måste vara redo för när han kommer, att se till att vi har extra olja i våra lampor så att vi inte missar när brudgummen kommer.

Jag håller med om inbördeskriget. Jag tror att det kommer bli mer och mer kaos i den andliga världen och vi måste vara medvetna om det krig vi utkämpar och det kamp som står i. Jesus säger att han har gett oss sanningens ande att vägleda oss och endast genom hans ande kan vi stå fasta och raka i den seger som Jesus redan vunnit. Vi måste stå eniga och fatta mod.

Det är både tuffa tider vi har att vänta och samtidigt tror jag också att gud kommer att utgjuta sin ande och vi kommer att få se sånt vi endast drömt om att se i vårt land. Gud håller på att resa upp en ny generation krigare som är villiga att "gå dit han sänder dem, tala det han befaller dem" (Jer 1:7) och strida för honom.
...

Herren är God och hans godhet och nåd går före oss och med i allting.

"Ja, Gud är min räddning,

jag är trygg och utan fruktan.

Min kraft och mitt värn är Herren,

han räddade mig." - Jes 12:2

/Noomi

2 kommentarer:

Anonym sa...

Upprättandet av Guds Hus !.
Sakarja kap. 6 vers 8.

Nu kommer sanningen "ARN"

Fred och Fred
till ARN från
P. Mikael.L.

Hej ARN.
Som du själv med egna ögon har skådat, så finns det olika översättningar av Bibeln.

Och här följer först lite information varför det finns olika översättningar.

VARFÖR ÖVERSÄTTNINGAR ÄR OLIKA.
Om du vill veta mycket om hur de tänkt som har gjort översättningarna som blivit till den Svenska Bibel,
så finns det en hel skriftserie utgiven av Svenska Bibelsällskapet på Verbum förlag.

Men lite kort om varför det finns så stora skillnader beror på följande:
1.När man började göra översättningar "Martin Luther", och andra så var man inte så noga.

2.När man så idag vill försöka göra översättningar som stämmer mer med orginal texterna, så protesterar de som blivit vana vid översättningar som har mycket fel.

3.När man så gjorde förarbetet till det som idag är Bibel 2000, så tänkte man först göra 2 helt olika översättningar. Men man nöjde sig med en.

4.Den som är Bibel 2000 och andra har många fel och omskrivningar som inte stämmer med vad där står i orginaltexterna. Och de som har gjort översättningarna vill ha det så. Och det motiverar de med att de vill att folk skall tolka innehållet. Att det sedan inte stämmer med vad där står i orginalen, det bryr sig inte översättarna om.

5. Om ovanstående kan du läsa mer i ex:
"Cai Svensson: Text och tro. 1989. Libris. ISBN 91-7194-584-9."
Och den ingår i den serie som jag nämt här tidigare.
Och Projektet bär namnet NT 81.

Nu kommer vi till min översättning.
Till den har jag använt samma orginaltexter som de som kan använder.

OBS: Jag har inte gjort en "Textkritisk version"
Och en sådan innebär att man söker igenom texten om där finns olika fel. Och därefter så försöker man få den så nära den skrevs första gången.

En anledning till att det kan finnas olika fel, är att då man skrev för hand,så innebar materialet man skrev på att man måste förnya en skriftrulle minst vart 40e år.

Och det innebär att de orignal texter man använder vid översättning, har kopierats av flera olika personer.

Så den översättning jag presenterar här är ord för ord vad där står.
Tecknet - mellan olika ord betyder att en term/ord är slut där.
Och det är för att kunna räkna ord och mäta som jag använder det.
Dessutom så innebär - en paus.

Du är givetvis välkommen med frågor ARN.
Okej ?

SAKARIA. 6:1-8.

6:1.Jag gjorde det igen-jag lyfte upp-mina ögon-jag såg-.
Se-fyra-vagnar-som kom ut-.
Mellan-två av-bergen-.
Och bergen-berg av-koppar-.

6:2.Till vagnen-den första-hästar-röda-.
Till vagnen-den andra-hästar-svarta-.

6:3.Till vagnen-den tredje-hästar-vita-.
Till vagnen-den fjärde-hästar-fläckiga-.
Kraftfulla-.

6:4.Jag fråga-och jag sade-till-ängeln-.
Som talade-till mig-.
Vad-dessa-min herre-.

6:5.Han svarade-ängeln-han sade-till mig-.
Dessa-fyra av-GUDs andar-av himmlarna-.
Går ut-från stillestånd-framför-GUD-.
Av hela-världen-.

6:6.Det-till hon-.
Hästar-svarta-.
De gå-till-landet av-Norden-.
De vita-de-följa-efter dem-.
De fläckíga-de gå-till landet av-.
Södern.

6:7.När de kraftfulla-går ut-då de sträva-att gå-.
Att gå runt-överallt på jorden-.
Han sade-gå-gå runt-överallt på jorden-.
Så de går-överallt på jorden-.

6:8.Så kalla han-mig-.
Han sade-till mig-att säga-.
Se-den som gå-till-landet av-Norden-.
De gav ett hem-.
GUDs ord-GUDs ande-landet av-Norden-.

Arne Strand.

Anonym sa...

Upprättandet av Guds Hus!.

Arne Strand. says:
5/11/2010 - 28 Heshvan, 5771 at 7:05 pm

“Where the Church Went Wrong”

Kyrkan gick fel väg från denna !!!.

KRISTI LEMMAR – ÄR MEDLEMMARNA I KRISTI LOKALFÖRSAMLING !!!.

SKILJ PÅ DEN UNIVERSELLA,
OCH LOKALA FÖRSAMLINGEN,
OCH SKILJ I BIBELN PÅ UNDERVISNINGEN,
GÄLLANDE DESSA TVÅ ENTITETER.

LOKALFÖRSAMLINGEN OCH DESS SJÄLVSTÄNDIGA STYRELSE.

I UPP.BOK.KAP.2-3.,
HAR DU SJU LOKALFÖRSAMLINGAR,
OCH SJU DISTINKTA GUDSFOLK.

LOVPRISNINGARNA LIKVÄL SOM TILLRÄTTAVISNINGARNA ÄR INDIVIDUELLA TILL DESSA LOKALFÖRSAMLINGAR,
DE BEHANDLAS INTE SOM EN FÖRSAMLING(UNIVERSELL).

I GT FINNS TOLV DISTINKTA GUDSFOLK,
ISRAELS TOLV STAMMAR,
REPRESENTATIVT I UPPENBARELSETÄLTET OCH TEMPLET,
SOM TOLV SJUARMADE LJUSSTAKAR.

SAMMALUNDA ÄR DET SJU SJUARMADE LJUSSTAKAR,
I NTs STUDIE OVAN.

DEN SJUARMADE LJUSSTAKEN SYMBOLISERAR,
HERRENS SJUFALDIGE ANDE I GT,
OCH LAMMETS SJU HORN I UPP.BOK.

DET VISAR ATT DET FINNS,
SJU RESPEKTIVE TOLV GUDSFOLK,
MED HERRENS ANDES FULLHET.

HERREN TILLÅTER ALLTSÅ INTE ATT MAN SAMMANFÖR DE OLIKA FÖRSAMLINGARNA TILL EN STOR TOPPSTYRD ENHET,
TYP KATOLSKA,PROTESTANTISKA,NATIONELLA,SAMFUNDS -SYSTEM,ETC.ETC.

JESUS SÄGER OM PETRUS -

DÄRFÖR SÄGER JAG DIG -
DU ÄR STENEN,
OCH PÅ DENNA STENINNA,
SKALL JAG BYGGA MIN FÖRSAMLING.

STENEN ÄR MASKULINUM OCH BETEKNAR EN LITEN STEN.
STENINNAN ÄR FEMENINUM OCH BETEKNAR ETT STORT BERG.

STENEN HÄR ÄR DEN JESUS BESKRIVER SÅLUNDA -

KÖTT OCH BLOD HAR INTE UPPENBARAT DETTA FÖR DIG,
UTAN,
“MIN FADER SOM ÄR I HIMLARNA”.

VI HAR HÄR OM FÖRSAMLINGENS GRUNDVAL,
TVÅ PERSONLIGHETER,
STENEN OCH STENINNAN.

DE ÄRO I JÄMNFÖRELSE SÅSOM -

“ETT LITET EMBRYO/STENEN I MODERLIVET,
SAMT MODERLIVET SJÄLVT/STENINNAN”.

DEN STORA SKÖKAN ÄR ROMMERSK KATOLSKA KYRKAN.
DE ANDRA SÅ KALLADE KYRKORNA I VÄRLDEN ÄRO HENNES BARN.

VIDARE -
VARFÖR ARO DE SKÖKOR.

KYRKA KOMMER AV ORDET “EKLESIA”.

“EK”=”UT”.,”KLESIA”=”KALLAD”.

DE ÄRO UTKALLADE UR VAD,
JO VÄRLDEN.

“VÄRLDEN”, ÄR I BIBELN ORDET “KOSMOS”.

ORDET KOSMOS HAR SOM GRUNDBETYDELSE -

“EN ORDNING ELLER ARRANGEMANG I FORM AV SYSTEM”.

ALLA ORGANISERADE KYRKOR,
JURIDISKA PERSONLIGHETER I VÄRLDEN,
TILLHÖR DETTA MENTALA SYSTEM.

SOM JESUS SÄGER -

“MITT RIKE TILLHÖR INTE DENNA VÄRLD(KOSMOS),
TY GUDS RIKE ÄR INVÄRTES I EDER”.

GUDS RIKE ÄR I DEN HELIGE ANDE,
SOM BOR I LEVANDE STENAR/MÄNNISKOR MED GUDS ANDES LIV/
KOMMEN I KÖTTET.

DETTA HAR INGET MED MENTALA SYSTEM,
ELLER ORGANISERADE FORMER AV VERKSAMHET ATT GÖRA,
UTAN -

“KYRKAN ÄR EN LEVANDE ORGANISM”,

“INTE NÅGON ORGANISATION”.

KRISTI LOKALFÖRSAMLINGS GRÄNS ÄR MINSTA POLITISKA ENHET FÖR POLITISK STYRELSE,
ALLTSÅ KOMMUNGRÄNSEN.

DÄR KAN BARA EN LOKALFÖRSAMLING FINNAS,
ÄR DÄR TVÅ MÅSTE MINST EN AV DEM VARA FEL,
MEN BÅDA KAN OCKSÅ VARA DET.

DET ÄR BARA DEN HELIGE ANDE SOM KAN BILDA FÖRSAMLING,
INGA MÄNNISKOVERK TOLERERAS,
EJ HELLER BILDADE FÖRSAMLINGAR ENLIGT MÄNSKLIGA BESLUT.

ARNE STRAND.