torsdag 19 maj 2011

Det kristna Inbördeskriget

Det kristna inbördeskriget (08.04.03) 11.05.18

Från Domarboken, kapitel 19 och 20

Under en tid har Anden talat med mig om att klyftan mellan "benjaminiterna och israeliterna" i kyrkan kommer att öka, på ett sådant sätt att kyrkan helt verkar falla sönder på platsen. Benjaminiterna är en modern bild av en kristen som inte har någon "kors-identitet" eller en världslig kristen som [i] förnekar kraften (2 Tim 3:1-5). Jag tror att detta kristna Inbördeskrig börjar eskalera under de närmaste 10 åren, och vi kommer att mer och mer få se en tid av "de skall förråda varandra och hata varandra." (Matt 24:10 b, Svenska Folkbibeln). Samtidigt berättade Anden för mig att några av de största upptrappningarna ska börja ske under 2011 och 2012.

Jag frågade Anden hur vi gör för att bekämpa detta krig? Han påminde mig om kung Hiskia (2 Kr. 29:3) och restaureringen av templet där kung Hiskia började med att öppna och reparera dörrarna i templet. Dörrarna i templet symboliserar lovsång (Hes. 46:1-3) och genom tillbedjan kommer vi att kunna behålla vår mark och jaga bort våra (andliga demoniska) fiender, för lovsång är krigföring (Psalm 149 och 2 Krön. 20:21-22). Trots att attackerna kan komma genom kött och blod, strider vi inte emot kött och blod (Ef.6:12). "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka Honom, lova hans namn!" Ps.100:4 (Svenska Folkbibeln).

Angående det profetiska ordet ”Det kristna Inbördeskriget” (11.04.27).

"Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden ”än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. Så att det som inte kan skakas får * kvar och fortsätta.” Heb.12:26-27 (Svenska Folkbibeln) & Hagg.2:6-7.

Skakningens tid är över oss. I den finns de som blir kvar och fortsätter *, och de som löper stor risk att gå förlorade. Det är därför vi behöver kunskap om Ordet (Hos 4:6) som är sammansvetsat med profetisk visdom. Därför är det viktigt att vi kommer ihåg att en död person inte kan bli förargad för vi har en kors-identitet. "Och då skola månge förargas, och inbördes den ena förråda den andra, och inbördes hata hvarannan.” Matt 24:10 (Karl XII 1873), Ordet ”förargelse” är på grekiska: ”skandalizō” och betyder att förargelse är som en (fågel)fälla.

"Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron ​​på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig." Gal. 2:19b,20 (Svenska Folkbibeln).

I Jesus
Thonni Josef Groth


[i]Vi läser om tiden avThe Great Divide” i andra Timoteus 3:1-5. I v. 5 står det "De kommer att hållatill en yttre form sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. " (International standard). Problemet är att många har läst ordet "makt" (dunamis grekiska) och uppfattade den som en kraft av den Helige Ande, men om i sitt sammanhang (v. 1-4) ser vi att det egentligen innebär moraliska makteller som det står i Thayer Definition 1c: "moralisk makt och kompetens i själen".

Inga kommentarer: