onsdag 5 oktober 2011

AUI kommer till Sverige

AUI är en förkortning av Artists United International med uppgiften att hjälpa och inspirera kristna artister och konstnärer att uppfylla Guds vision som representanter för Guds rike i den konstnärliga världen.

De kommer nu till Sverige har konserter med tal och förbön för längtande i Stockholm och Göteborg.

Stockholm

- I Stockholm kommer det att vara konsert med förbön 11/10, kl. 15.45 i S:ta Clara kyrka.

- AUI medverkar också i en FGBM (Full Gospel Businessmen ) samling i Citykyrkan samma dag kl.12.00.

Göteborg

-I Göteborg är det möten i Utbykyrkan den 14/10 och 15/10 kl. 19.00, den 16/10 börjar samlingen kl.18.00.

Temat för detta året blir: ”Guds helande närvaro i musiken”. Efteråt blir det fika i församlingshemmet.

Du är varmt välkommen med familj och vänner!

För AUI, Roger Wågsjö

Inga kommentarer: